Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obce vo Veľkých Lovciach 2018

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Veľké Lovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce + náhradníci

Starosta obce Veľké Lovce

Hlasovanie v obci Veľké Lovce podľa okrskov

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča  - tu ku stiahnutiu .pdf, 59,24 kB

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :obecnyurad@velkelovce.sk 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Voľba prezidenta SR

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

Podľa § 14 a § 19 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. a zákona č. 204/2011 Z.z. politické strany a nezávislí kandidáti podávajú kandidátne listiny najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30.septembra 2013 zapisovateľke volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorou je JUDr. Adriana Korcová.


Kontaktné údaje zapisovateľky volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja:
JUDr. Adriana Korcová
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Župné námestie č. 3, 949 01 Nitra
tel.: 035/69 301 20
mobil: 0911 545 787
e-mail: adriana.korcova@unsk.sk