Navigácia

Obsah

Detská folklórna skupina FIALKA

Tradícia detského folklóru v obci je dlhoročná, vždy pôsobil spolu s folklórnym súborom dospelých. V roku 2011 bol detský folklórny súbor oddelený od dospelých a dostal meno "FS Fialka". Tento súbor pracuje pod vedením Evy Oravcovej st. a pozostáva z 20 členov rôzneho veku. Hudobný doprovod zabezpečuje podľa potreby harmonikár Martin Sklenár. Fialka vystupuje na všetkých kultúrnych podujatiach v obci. 

 

ROK 2011

V roku 2011 sme sa zúčastnili taktiež vystúpenia vo Vinodole. Pravidelne počas Vianoc pripravujeme vianočný program pre spoluobčanov a vystupujeme na Jasličkovej pobožnosti v kostole.

123

ROK 2012

V roku 2012 okrem tradičných vystúpení na Fašiangy, Stavanie májov, Ctíme si starobu, Deň matiek a Vianočný program sa FS Fialka predstavil svojím pásmom "Vítanie jari" na Šurianskom jarmoku. Pre členov súboru sme zorganizovali zájazd do Bojníc, kde sme navštívili ZOO a Bojnický zámok a taktiež zámok v Topoľčiankach počas Hubertovej jazdy, ktorej sa zúčastnil i pán prezident Ivan Gašparovič a niektorí členovia vlády.

123

ROK 2013

Rok 2013 bol pre členov FS Fialka dosť náročný. Vo februári sme nacvičili pásmo "Podkúvanie", s ktorým sme vystupovali počas Fašiangov. V marci sme na okresnej súťaži detských folklórnych súborov získali bronzové pásmo s programom "Vítanie jari". V apríli Fialka spestrila svojím spevom a tancom stavanie mája v obci. V máji deti pozdravili spevom a tancom svoje mamy na koncerte ku Dňu matiek. 
30. júna na Valnom zhromaždení MS Veľké Lovce sme vystupovali v kultúrnom programe. Keďže v tomto roku sme si všetci pripomenuli výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, pripravili sme v júli vystúpenie Fialky v Bojnej. Navštívili sme archeologické múzeum z obdobia Veľkej Moravy v Bojnej a tiež sme uskutočnili turistický výstup k Drážovskému kostolíku na Skalke. Deti boli ocenené ďakovným listom za svoje vystúpenie v Bojnej. 
13. júla svojím vystúpením pozdravili v Dome ľudového bývania pozvaných hostí, ktorí sa do obce dosťahovali. V auguste sme sa zúčastnili Lóťanských folklórnych slávností pásmom "Na pažiti". V septembri bol FS Fialka pozvaný na II. folklórny festival spevu a tanca do Semerova. Za vystúpenie s pásmom "Na pažiti" bol odmenený ďakovným listom a pohárom II. folklórneho festivalu. 
14. septembra sme prispeli programom na obecných slávnostiach pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Lovce. Deti vystupovali pásmom "Na pažiti" a tiež spolu s FS Radosť v pásme "Svadba". V tomto roku sme ešte vystupovali s vianočným programom.

123456