Navigácia

Obsah

Folklórna skupina RADOSŤ

RADOSŤ pracuje pod týmto názvom od roku 2011. Folklórny súbor RADOSŤ vystupuje pravidelne na všetkých podujatiach v obci. Vo svojich vystúpeniach sa snaží oživovať staré zvyky a tradície. Vedúcou súboru je Eva Oravcová ml., hudobný doprovod zabezpečuje Martin Sklenár na harmonike a Emil Pavlatovský na ozembuch. Súbor pozostáva z 11 mužov a 12 žien.

 

ROK 2011

V roku 2011 vystupoval FS RADOSŤ na folklórnych slávnostiach v Dome ľudového bývania pásmom "Stretnutie za humnami". V decembri sme pripravili pre starších spoluobčanov vianočný program a 26.12.2011 sme svojím programom pozdravili aj držiteľov Jánskeho plakety.

123

ROK 2012

V roku 2012 sme pre "Divadlo na podvalku" zabezpečili spevy a tance v divadelnej hre KUBO. S týmto predstavením sme vystupovali 12-krát po okolitých obciach a zúčastnili sme sa krajskej prehliadky amatérskych divadiel v Kozárovciach.

V januári 2012 sa niektorí členovia súboru podielali na nahrávaní publikácie "Slovenské ľudové piesne z Veľkých Loviec".

Každoročne pripravujeme fašiangy, stavanie mája a program na strieborné svadby. V tomto roku sme oslávili aj 20. výročie založenia folklóru v obci, kde sa náš súbor predstavil pásmom "Priadky". S týmto pásmom sme reprezentovali obec aj na obecných slávnostiach v Radave a v Huli. Na požiadanie spoluobčanov robíme aj Čepčenie a vyvádzanie nevesty, v tomto roku sme s týmto programom účinkovali 2-krát vo Veľkých Lovciach a 1-krát v Radave.

12

V októbri sa FS Radosť a FS Fialka zúčastnili výletu v Topoľčiankach na Hubertovej jazde za účasti prezidenta SR a návštevy ZOO v Bojniciach.

 

ROK 2013

V tomto roku sme si na fašiangy pripravili program s názvom "Fašiangová veselica a Pochovávanie basy". Posledný aprílový deň patrí už tradične stavaniu májov. Svojím spevom sme spríjemnili stavanie obecného mája, ktorý bol postavený v centrálnej zóne obce.

12. mája sme svojím programom prispeli na podujatí ku Dňu matiek, ktoré organizovala ZŠ s MŠ vo Veľkých Lovciach.

30. júna sme na Valnom zhromaždení MS vo Veľkých Lovciach zaspievali národné piesne. V júli sme sa zúčastnili Cyrilometodejských dní v Bojnej, navštívli sme archeologické múzeum z obdobia Veľkej Moravy a výstavy svätého Cyrila a Metoda v Drážovskom kostolíku na Skalke aj s členmi FS Fialka.

27. júla na slávnosti strieborných svadieb sme si pripravili skrátenú verziu svadobných zvykov pre našich jubilantov.

31. augusta sa FS RADOSŤ predstavil na Lóťanských folklórnych slávnostiach s pásmom "Vojenčina", v tomto pásme sme poukázali na to, ako sa v minulosti konali odvody vojakov. S týmto istým pásmom sme reprezentovali obec na 2. Folklórnom festivale spevu a tanca v Semerove, kde sme boli ocenení pamätným listom starostu obce a spomienkovým pohárom na toto podujatie.

123

Naše posledné vystúpenie sa konalo 14. septembra 2013 pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Lovce. Pre našich spoluobčanov sme si pripravili hodinové pásmo svadobných zvykov z našej obce.

12345678910