Navigácia

Obsah

Späť

2014 - výzvy

Rok 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu drevených parkiet v kultúrnom dome vo Veľkých Lovciach

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vybudovanie odpočívadla pre cyklistov v obci Veľké Lovce

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu okien a vstupných dverí na budove kultúrneho domu v obci Veľké Lovce

Výzva na predloženie cenovej ponuky - dodanie a montáž nábytku do kancelárií OÚ

Výzva na predloženie ponuky : Zemný plyn Obec Veľké Lovce

Výzva na predložnie ponuky : Zemný plyn ZŠ s MŠ

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie a montáž kamerového systému v obci Veľké Lovce

číslo popis                                                   suma v Eur s DPH  úspešný uchádzač                                         
1. drevené parkety 2 745,00 €

Ing. Vladimír Slovák - SLOVPARKET,

Trieda A. Hlinku č. 13, Nitra

zápisnica

 2. odpočívadlo pre cyklistov  2 000, 04 €

 akad. soch. Jozef Kliský, Veľké Lovce

 

 zápisnica

3.  výmena okien a dverí 8 989,45 €

EmBia, s.r.o., Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky

 zápisnica

4. dodanie a motáž nábytku do kancelárií v Obecnom úrade vo Veľkých Lovciach 10.963,44€   

NZ Interier s.r.o., S.H.Vajanského 73, 940 01 Nové Zámky

zápisnica

5. dodanie a montáž kamerového systému v obci Veľké Lovce 7.984,80 €

Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce č. 601, 941 42 Veľké Lovce

zápisnica

Vyvesené: 1. 1. 2014

Späť