Navigácia

Obsah

Späť

Rok 2012

Rok 2012

číslo popis súbor
1 stavebný dozor pre stavbu "Polyfunkčný objekt" vyhodnotenie
2 dodanie a montáž kamerového bezpečnostného systému budovy ZŠ a jej okolia vyhodnotenie
3 obstaranie osobného motorového vozidla vyhodnotenie
4 dodanie a montáž detského ihriska vyhodnotenie
5 odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce vyhodnotenie

Vyvesené: 1. 1. 2012

Späť