Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 2

Zasadnutie OZ č. 2/2018

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 18. mája 2018 o 18:00 hod. v budove obecného úradu. 

Pozvánka

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia:

Späť