Navigácia

Obsah

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 362, zo dňa 4. novembra 2022 vyhlásila na deň:  21. január 2023 /sobota/ Referendum.

Všetky potrebné informácie pre hlasujúcich, samosprávy, ako aj o organizačno-technickom zabezpečení referenda a jeho financovaní ministerstvo vnútra Slovenskej republiky postupne zverejňuje na stránke:

 www.minv.sk/?referendum.

 Rozhodnutie č. 362.

Informacie pre voliča

Volebné okrsky a miestnosti

Oznámenie o delegovaní členov komisie

Adresa na voľbu poštou

Menovanie zapisovateľov

Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende 21. 01. 2023

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť na emailovú adresu: obecnyurad@velkelovce.sk

 

Adresa na vyžiadanie hlasovacieho lístka:

V zmysle § 198 a 46, ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov Vám oznamujeme, že elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydenie hlasovacieho preukazu pre Referendum, ktoré Rozhodnutím č. 362 zo dňa 4. novembra 2022 vyhlásila prezidentka SR na deň: 21 januára 2023 je v obci Veľké Lovce  obecnyurad@velkelovce.sk .