Navigácia

Obsah

Upozornenie v súvislosti so spaľovaním odpadov

Typ: ostatné
Upozornenie v súvislosti so spaľovaním odpadov 1 .

Vzhľadom na viaceré podnety a sťažnosti zo strany verejnosti, si dovoľujeme požiadať občanov, aby v prípade ak na svojom pozemku spaľujú záhradný odpad, dbali nie len o bezpečnosť a dodržiavanie zákonných predpisov, ale aby brali ohľad aj na ostatných spoluobčanov a susedov. V zmysle § 127 občianskeho zákonníka nie je dovolené nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom či dymom. Je potrebné si tiež uvedomiť, že najmä v horúcich letných dňoch je takéto konanie mimoriadne nebezpečné a obťažujúce. Splodiny a dym sa aj vzhľadom na členitosť územia často držia v obci, čo môže spôsobovať dýchacie a iné zdravotné ťažkosti deťom, dospelým ako aj osobe, ktorá spaľovanie vykonáva. Dovoľujeme si preto požiadať všetkých spoluobčanov, aby v prípade ak je to možné, uprednostnili iný spôsob spracovania záhradného odpadu a boli ohľaduplní voči ostatným.


Vytvorené: 24. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 8. 2018 13:03
Autor: