Obsah

ROK 2014

ROK 2014

FAŠIANGY

Obec Veľké Lovce v spolupráci s MO MS Veľké Lovce a Domom ľudového bývania organizovali dňa 22. februára 2014 „Fašiangy“.
Po sprievode obcou z Domu ľudového bývania, kde bolo holenie gazdu, vystúpila „Lóťanská dolina“ v kultúrnom dome s fašiangovým programom. V druhom vstupe bolo veštenie Araňy a Deža.

JUBILEUM 70 ROKOV ŽIVOTA - členov nášho súboru

Dňa 24. februára 2014 sa dožil 70 rokov života náš člen súboru Ladislav Chudiványi.
Dňa 26. februára 2014 sa dožil 70 rokov života náš člen súboru Jozef Kuruc.
Srdečne blahoželáme.

Pre jubilantov sme pripravili krátky program.

STAVANIE MÁJOV 2014

V predvečer prvého mája, sa už tradične stavia v obci máj. Aj tu sme prispeli kultúrnym vystúpením.

20-TE VÝROČIE KŇAZSTVA VDP. FARÁRA PAVLA KLAPICU, FARNOSŤ VEĽKÉ LOVCE

Na slávnostnej svätej omši dňa 21.5.2014 z príležitosti 20-teho výročia kňazstva, folklórny súbor „Lóťanská dolina“ spieval pieseň „Prijmi matka v náruč kňaza“ „Ó pomocnica, Ty panna slávna“.
Na svätej omši boli prítomní okrem farníkov z Veľkých Loviec i farníci z Rybníka kde p. farár pôsobil 16 rokov.

STRETNUTIE FOLKLÓRNYCH SÚBOROV V PLAVÝCH VOZOKANOCH

Dňa 31. 5. 2014 sa folklórny súbor "LÓŤANSKÁ DOLINA" na pozvanie zúčastnil na nesúťažnom vystúpení folklórnych súborov v Plavých Vozokanoch.
Po vystúpení jednotlivých súborov DFS Vozokanček, Čajkov, Zlaté Moravce, Huta, Kestúc, Čív - z MĽR, ďalej náš súbor "Lóťanská dolina" a Plavé Vozokany, bolo slávnostné odovzdanie ďakovných listov a spoločná pieseň "Daj Boh šťastia tejto zemi".

Okrem spevu a tanca to bola i prehliadka krojov.

STRIEBORNÉ A ZLATÉ SVADBY

Obec Veľké Lovce usporiadala dňa 26.7.2014 podujatie pre jubilantov, ktorí si spomínali na 25-te a 50-te výročie uzatvorenia manželstva. Pri tejto príležitosti súbor predviedol „Folklórnu prehliadku“ pod názvom: „CESTOU Z JARMOKU“.

DNI OBCE RADAVA

Na pozvanie sme dňa 16.8.2014 predviedli program v susednej obci Radava na obecných dňoch.

LÓŤANSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Občianske združenie Ľudový dom dňa 23.8.2014 na humne Ľudového domu usporiadalo 3. ročník folklórnych slávností kde sme prispeli i my svojim vystúpením.

OBLIEČKA - SESTRY HABRMANOVÉ

Dňa 21.9.2014 sme spievali pred domom sestier „Keď prídem pred Tvoj oltár“, „Spievam Ti Mária pieseň“, takto sme prispeli k odprevadeniu do kostola. Počas svätej omše, pred obetovaním, sme spievali pieseň „Mária kvietok snehobiely“. Po svätej omši „Deň sa už ku západu chýli“. Pri posedení v kultúrnom dome sme taktiež prispeli programom piesní.

SPOMIENKOVÉ ZHROMAŽDENIE

Dňa 28.9.2014 sa konalo pri pomníku padlých v rímsko-katolíckom cintoríne spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny, 75. výročie II. svetovej vojny, 70. výročie SNP, 70. výročie holocaustu.
Podujatie usporiadala n.o. Ruže svätej Alžbety v spolupráci s obcou.
Náš súbor zaspieval štátnu hymnu, piesne „Otče náš“, „Keď sa dúha dvíha“ a báseň „Čakajúca“ zarecitovala členka nášho súboru.

ČEPENIE NA SVADBÁCH

Náš folklórny súbor na pozvanie previedol čepenie na svadbách:

  • 3.5.2014 novomanželia Pavlovičoví
  • 16.8.2014 novomanželia Címeroví
  • 20.9.2014 novomanželia Zsigóoví

ÚCTA STARŠÍM

19.10.2014 sme sa na vystúpení pre seniorov zapojili svojim programom popri vystúpení „Tamburášov zo Šurian“.

VYSTÚPENIE V BRANOVE

Na pozvanie starostu obce Branovo sme vystúpili v kultúrnom dome na akcii „ÚCTA STARŠÍM"
Program pozostával z troch častí:
I. Keď ja idem k Vám
II. Cestou z jarmoku
III. Cigánske humorné pásmo „pred voľbami“.

JUBILEUM

Jubileum 70 rokov života oslávil za účasti folklóru dňa 6.12.2014 náš člen súboru ONDREJ OTRUBA narodený 3.12.1944.

GRATULÁCIA Mons.doc.ThDr. Dušanovi Argalášovi PhD., k narodeninám

V mene všetkých občanov obce Veľké Lovce zagratuloval k 45. narodeninám starosta obce Ing. Libor Kráľ ako „ČESTNÉMU OBČANOVI OBCE VEĽKÉ LOVCE“ po svätej omši dňa 7.12.2014 v kostole v Bánove.
Ku gratulácii sa pripojil i náš súbor slovami:
„Nech Božia láska a dobrota, sprevádza všetky dni Vášho života“.
Svätú omšu sme obohatili piesňou „Ó pomocnica Ty panna slávna“, „Sviatočný hlas zvona zneje“.

VIANOCE 2014

Svojim vianočným vystúpením sme pozdravili jubilantov, ktorí v r. 2014 oslávili 95 rokov, 90 rokov a 80 rokov.
Rok 2014 sme ukončili spevom v kostole vo Veľkých Lovciach pred polnočnou omšou a počas svätej omše.Vytvorené: 19. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2018 19:10
Autor: