Obsah

Faktúry

Faktúry 2014

Január

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa

IČO

0020140001 systémová podpora URBIS 45,25 7.1.2014 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688
0020140002 zemný plyn 352 7.1.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809
0020140003 zemný plyn 393 7.1.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809
0020140004 zemný plyn 435 7.1.2014 RWE Gas Slovesnko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809
0020140005 zemný plyn 1 581 7.1.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809
0020140006 prevádzkovanie obecného cintorína 120 7.1.2014 Jozef Melišek P.S.M. Veľké Lovce 138 40062937
0020140007 maliarske práce 250 7.1.2014 Stanislav Tóth Žerotínova b. 13, Nové Zámky 40348326
0020140008 licencia za program 88 7.1.2014 Pavol Halanda Michal nad Žitavou 279 40351467
0020140009 vianočná výzdoba 1661,10 9.1.2014 ORGECO spol. s.r.o. Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky 31433090
0020140010 potraviny 97,86 9.1.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
0020140011 predaj vriec 8,40 9.1.2014 Branster Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
0020140012 elektrická energia 1862,66 15.1.2014 MAGNa E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 35743565
0020140013 mobilný internet 70,26 17.1.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
0020140014 inzercia 87,36 20.1.2014 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253
0020140015 inzercia 32,64 20.1.2014 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253
0020140016 kotvy - cyklotrasy 36,60 27.1.2014 Obec Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 00308871
0020140017 potraviny 65,54 28.1.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
0020140018 potraviny 126,50 28.1.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
0020140019 analýzy - ČOV 84 28.1.2014 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
0020140020 preprava, vyčistenie septika - KD 316,06 28.1.2014 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce 601 45558019
0020140021 potraviny 506,65 30.1.2014 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Február


Číslo

Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
0020140022 stravné lístky 569,60 5.2.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
0020140023 elektrická energia 1862,66 5.2.2014 MAGNEA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 35743565
0020140024 potraviny 242 5.2.2014 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
0020140025 náplň do tlačiarne 324 5.2.2014 Peter Štrba ŠTRBA - COMPANY Veľké Lovce 601 44732562
0020140026 zemný plyn 294 6.2.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140027 zemný plyn 329 6.2.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140028 zemný plyn 363 6.2.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140029 zemný plyn 1 275 6.2.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140030 pevná sieť 27,50 6.2.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140031 posyp miestnych komunikácií 283,08 6.2.2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. Štúrova 147, 94965 Nitra 35960736
0020140032 pevná sieť, internet 59,66 6.2.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140033 verejné použitie hudobných diel 20,40 10.2.2014 SOZA Rastslavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454
0020140034 predaj vriec 8,40 10.2.2014 Branstner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
0020140035 odvoz, prenájom KO 2964,56 10.2.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
0020140036 potraviny 97,47 12.2.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 94632 Marcelová 44886764
0020140037 publikácia - účt súvzťažnosti v samospráve 23 12.2.2014 RVC Nitra Farská 7, 94901 Nitra 0034006656
0020140038 potraviny 225,31 14.2.2014 COOP Jednota, spotrebné družstvo Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
0020140039 vodné a stočné 25,40 14.2.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140040 servis služobného auta 129,88 17.2.2014 FRANKL SERVIS s.r.o. Murgašova 70, 940 01 Nové Zámky 46946756
0020140041 PNZ - P40530/09.00 45,90 18.2.2014 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, 817 15 Bratislava 17335345
0020140042 telefónne hovory 69,46 18.2.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Marec


Číslo

Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
0020140043 ČOV - odpadová voda 84 3.3.2014 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
0020140044 údaje zo SGI 18 3.3.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II 17316219
0020140045 potraviny 168,80 3.3.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
0020140046 potraviny 403,54 5.3.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
0020140047 elektrická energia 1862,66 5.3.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 35743565
0020140048 zemný plyn 253 5.3.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140049 zemný plyn 1022 5.3.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140050 zemný plyn 283 5.3.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140051 zemný plyn 313 5.3.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140052 stravné lístky 483,20 13.3.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
0020140053 projekt Obec 2014 79,20 11.3.2014 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nové Bošáca 31425836
0020140054 pevná sieť 27,11 11.3.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140055 struna do kosačky, krovinorezu 174 11.3.2014 VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina č. 10, 044 25 Medzev 31698948
0020140056 oprava el. sporáka 202,58 11.3.2014 GASTRO-HAAL, s.r.o. Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076
0020140057 potraviny 121,58 11.3.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
0020140058 telefónne hovory, internet 72,10 11.3.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140059 vodné a stočné 44,43 12.3.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140060 odvoz, prenájom KO 2069,84 12.3.2014 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, 94064 Nové Zámky 31440291
0020140061 predaj vriec 8,40 12.3.2014 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, 94064 Nové Zámky 31440291
0020140062 účtovníctvo WIN 74,69 12.3.2014 KEO, s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464
0020140063 potraviny 275,03 13.3.2014 COOP Jednota, spotrebné družstvo Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
0020140064 seminár el. schránok 114 18.3.2014 eGOV Systems spol. s.r.o. Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava 35827521
0020140065 osvedčovacia kniha 22,21 18.3.2014 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 831 06 Bratislava 42272360
0020140066 počítač, monitor 582,82 19.3.2014 ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce 601 44732562
0020140067 inštalácia, zálohovanie 74 20.3.2014 ŠTREBA-COMPANY Veľké Lovce 601 44732562
0020140068 výkon funkcie bezp. technika 80 20.3.2014 Ing. Stanislav Petráš 941 47 Radava 71 44993579
0020140069 telefónne hovory 69 20.3.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
0020140070 potraviny 256,35 26.3.2014 COOP Jednota, spotrebné družstvo Hlavné Nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
0020140071 odpadová voda 84 27.3.2014 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
0020140072 aktualizácia - letecké fotografie 120 27.3.2014 Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72, Nitra 46795481
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Apríl

Číslo

Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO

0020140073

elektrická energia
1862,66 3.4.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 35743565

0020140074

odmeny zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos - za rok 2014
33,50 3.4.2014 Slovagram Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598

0020140075

potraviny
206,06
3.4.2014
COOP Jednota Nové Zámky
Hlavné nám. 6, Nové Zámky
00168882

0020140076

potraviny
123,77
4.4.2014
Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14, Marcelová
44886764

0020140077

potraviny
222,45
4.4.2014
Juraj Hlavička
Kasárenská 5A, Nové Zámky
34584293

0020140078

zemný plyn
427
4.4.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809

0020140079

zemný plyn
130
4.4.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809

0020140080

zemný plyn
106
4.4.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809

0020140081

zemný plyn
118
4.4.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809

0020140082

náplň do tlačiarne
68,40
4.4.2014
Peter Štrba Štrba-Company
Veľké Lovce č. 601
44732562

0020140083

telefónne hovory, internet
54,53
4.4.2014
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469

0020140084

pevná linka
27,48
4.4.2014
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469

0020140085

stravné lístky
527,80
8.4.2014
DOXX - stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356, Žilina
36391000

0020140086

cement
53,90
8.4.2014
VLADAP Plus, s.r.o.
Dolný Ohaj č. 125
36540463

0020140087

vykonané práce na diele Polyfunkčný objekt
15656,04
11.4.2014
EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23, Bratislava
35683066

0020140088

odvoz KO, uloženie KO
2193,97
11.4.2014
Brantner s.r.o.
Viničná 23, Nové Zámky
31440291

0020140089

predaj vriec
4,20
11.4.2014
Brantner s.r.o.
Viničná 23, Nové Zámky
31440291

0020140090

toner, náplň do tlačiarne
144
11.4.2014
Peter Štrba Štrba-Company
Veľké Lovce č. 601
44732562

0020140091

systémová podpora URBIS
45,25
16.4.2014
MADE spol. s.r.o.
Lazovná 69, Banská Bystrica
36041688

0020140092

potraviny
67,68
16.4.2014
Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14, Marcelová
44886764

0020140093

vodné a stočné
33,02
16.4.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949

0020140094

vodné a stočné
12,70
16.4.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949

0020140095

potraviny
227,02
16.4.2014
COOP Jednota Nové Zámky
Hlavné nám. 6, Nové Zámky
00168882

0020140096

inzercia
32,64
16.4.2014
Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, Bratislava
35790253

0020140097

potraviny
195,98
26.4.2014
COOP Jednota Nové Zámky
Hlavné nám. 6
00168882

0020140098

telefónne hovory
69
26.4.2014
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270

0020140099

odpadová voda
84
26.4.2014
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73, Nové Zámky
31329209

0020140100

audit. služby
1200.00
27.4.2014
Ing. Juliana Farkasová - audítor
Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky
36110345

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Máj

Číslo

Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO

0020140101

oprava kotla 195.48 2.5.2014 SHS Building s.r.o. Detvianska 1B/1B, Nové Zámky 44405375
0020140102 potraviny 134.10 2.5.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
0020140103 elektrická energia 1 552.21 5.5.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 35743565
0020140104 stravné lístky 492.80 7.5.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žislina 36391000
0020140105 telefónne hovory 27.18 7.5.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140106 telefónné hovory 51.91 7.5.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62
Bratislava
35763469
0020140107 potraviny 192.64 7.5.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
0020140108 zemný plyn 31.00 7.5.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140109 zemný plyn 34.00 7.5.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140110 zemný plyn 112.00 7.5.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140111 zemný plyn 28.00 7.5.2014 RWE Gas Slovnesko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140112 toal. papier 78.00 7.5.2014 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava 35840790
0020140113 potraviny 103.87 14.5.2014 Mirkom s.r.o Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
0020140114 odvoz KO 158.07 14.5.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
0020140115 odvoz KO 2 153.07 14.5.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
0020140116 predaj vriec 8.40 14.5.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
0020140117 potraviny 113.43 14.5.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, 940 49 Nov Zámky 00168882
0020140118 MAS ZT členské 20.00 14.5.2014 Obec Čechy 941 32 Obec Čechy 00308838
0020140119 telefónne hovory 69.00 26.5.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
0020140120 potraviny 171.90 26.5.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
0020140121 tlčiareň, prevod údajov 268.80 28.5.2014 Štrba - Company Veľké Lovce č. 601, Veľké Lovce 44732562
0020140122 odpadová voda 84.00 28.5.2014 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
0020140123 potraviny 81.97 28.5.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
0020140124 vodné a stočné 48.25 28.5.2014 Západ. vod. spol. a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140125 vodné a stočné 11.42 28.5.2014 Západ. vod. spol. a.s. Ľsnová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140126 Polyfunkčný objekt - úhrada faktúry 24 190.69 28.5.2014 EURO-BUILDING, a.s. Podinajská 23, 821 06 Bratislava 35683066
0020140127 inzercia 109.20 28.5.2014 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Jún

Číslo Fakturované plnenie

Suma v

EUR

Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa

IČO

0020140128 potraviny 152.60 2.6.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
0020140129 elektrická energia 1 552.21 3.6.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 35743565
0020140130 funk. požiarneho a bezp. technika 80.00 3.6.2014 Ing. Stanislav Petráš 941 47 Radava 71 44993579
0020140131 zemný plyn 20.00 3.6.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140132 zemný plyn 66.00 3.6.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140133 zemný plyn 18.00 3.6.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140134 zemný plyn 22.00 3.6.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
0020140135 potraviny 202.33 4.6.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
0020140136 telefónne hovory 27.11 4.6.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140137 telefónne hovory 47.66 4.6.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140138 stravné lístky 643.20 11.6.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
0020140139 obecne noviny 31.20 9.6.2014 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091
0020140140 odvoz KO 2 140.12 9.6.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
0020140141 potraviny 207.14 16.6.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
0020140142 vodné a stočné 44.43 16.6.2014 Západ. vod. spol. a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140143 vodné a stočné 12.70 16.6.2014 Západ. vod. spol. a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140144 Polyfunkčný objekt - úhrada faktúry 23937.83 16.6.2014 EURO - BUILDING, a.s. Podunajská 23, 821 06 Bratislava 35683066
0020140145 Polyfunkčný objekt- stavebný dozor 169.60 18.6.2014 Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 46725032
0020140146 Polyfunkčný objekt - stavebný dozor 201.59 18.6.2014 Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 46725032
0020140147
potraviny
70.59
18.6.2014
Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
44886764
0020140148
telefónne hovory
69.00
24.6.2014
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
020140149
potraviny
229.56
26.6.2014
COOP Jednota
Hlavné nám. 6
001688882
020140150
analýza
84.00
26.6.2014
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73, Nové Zámky
31329209
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Júl


020140151
elektrická energia
1862.66
1.7.2014
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565
020140152
MAS ZT
27.30
1.7.2014
MAS Združenia Termál
M.R. Štefánika 1, Maňa
04211945
020140153
potraviny
186.90
2.7.2014
Juraj Hlavička
Kasárenská 5A, Nové Zámky
34584293
020140154
potraviny
230.65
3.7.2014
COOP Jednota
Hlavné nám. 6, Nové Zámky
00168882
020140155
zemný plyn
14.00
3.7.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava
44291809
020140156
zemný plyn
16.00
3.7.2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava
44291809
020140157 zemný plyn 18.00 3.7.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 44291809
0020140158 zemný plyn 61.00 3.7.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 44291809
0020140159 potraviny 121.74 3.7.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
0020140160 stravné lístky 649.60 7.7.2014 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
0020140161 vodné a stočné 24.12 7.7.2014 Západosl. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140162 komunálny odpad 2093.95 7.7.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
0020140163 objemný odpad 213,73 7.7.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
0020140164 vodné a stočné 13.97 7.7.2014 Západosl.vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140165 telefónne hovory 28.08 7.7.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140166 tefefónne hovory 50.84 7.7.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140167 orezávanie, mulčovanie 192.00 7.7.2014 Poľnohosp. družstvo Kolta 941 33 Kolta 00199281
0020140168 podpora URBIS 77.50 7.7.2014 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica 00309354
0020140169 potraviny 212.52 14.7.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
0020140170 pož. a bezp. technik 80.00 14.7.2014 Ing. Stanislav Petráš

Radava 71

44993579
0020140171 potraviny 66.48 14.7.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
0020140172 Polyfunkčný objekt 70 629.00 17.7.2014 EURO-BUILDING,a.s. Podunajská 23, 821 06 Bratislava 35683066
0020140173 náplň, kabeláže do kamery 109.50 17.7.2014 ŠTRBA - Company Veľké Lovce č. 601 44732562
0020140174 telefónne hovory, internet 71.21 21.7.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
0020140175 káble, zásuvky 2 108,40 23.7.2014 ŠTRBA - Company Veľké Lovce č. 601 44732562
0020140176 potraviny 178.33 23.7.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
0020140177 analýza 84.00 30.7.2014 EUROFINS BEL/ NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

August

0020140178 stravné lístky 636.80 4.8.2014 DOXX - Stravné lístky, s.r.o Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
0020140179 zemný plyn 14.00 5.8.2014 RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13,Bratislava 44291809
0020140180 zemný plyn 16.00 5.8.2014 RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 44291809
0020140181 zemný plyn 17.00 5.8.2014 RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 44291809
0020140182 zemný plyn 59.00 5.8.2014 RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 44291809
0020140183 elektrická energia 1862.66 5.8.2014 RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 44291809
0020140184 telefónne hovory 27.11 6.8.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0020140185 potraviny 125.57 6.8.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6 , Nové Zámky 00168882
0020140186 oprava rozhlasu 104.64 11.8.2014 FORTE Acoustic, s.r.o. Malý Lapáš 36 36779385
0020140187 beton, cement 64.12 11.8.2014 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463
0020140188 ČOV - preprava, čistenie 656.88 11.8.2014 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce č. 602 45558019
0020140189 vodné a stočné 38.10 11.8.2014 Západoslov. vod. spoločnosť Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140190 vodné a stočné 12.70 11.8.2014 Západoslov. vod. spoločnosť Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
0020140191 potraviny 126.00 12.8.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
0020140192 Polyfunkčný objekt 88 936.50 13.8.2014 EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23, Bratislava 35683066
0020140193 telefónne hovory 49.85 13.8.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
0020140194 komunálny odpad 3241.54 13.8.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
0020140195 potraviny 39.00 15.8.2014 COOP Jednota Nové Zámky. s.d. Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 168882
0020140196 toner 84.00 18.8.2014 Štrba - Company Veľké Lovce č. 601 44732562
0020140197 telefónne hovory 74.92 18.8.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
0020140198 odpadová voda 84.00 22.8.2014 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
0020140199 potraviny 102,38 22.8.2014 Mirkom s.r.o Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
0020140200 oprava el. sporáka 150,50 22.8.2014 Jozef Stankovič Levická 49, 942 01 Šurany 40351173
0020140201 potraviny 239.04 25.8.2014 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. Hlavné nám.6, 940 49 Nové Zámky 168882
0020140202 lišty, montáž - parkety KD 115.00 25.8.2014 Ing. Vladimír Slovák SLOVPARKET Trieda A. Hlinku 13, 949 01 Nitra

43637442

0020140203 brúsenie parkiet, lakovanie - KD 2 745.00 25.8.2014 Ing. Vladimír Slovák SLOVPARKET Trieda A. Hlinku 13, 949 01 Nitra

43637442

0020140204 čerpadlo 715.01 28.5.2014 Milan Uhrik Nitrianska 26, 941 06 Komjatice

32803532

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

September

0020140205

elektrická energia 1862.66 3.9.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565

0020140206

potraviny 142.10 3.9.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293

0020140207

stravné lístky 534.40 4.9.2014 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

0020140208

zemný plyn TJ 29.00 4.9.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 44291809

0020140209

zemný plyn KD 101.00 4.9.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 44291809

0020140210

zemný plym OcÚ 27.00 4.9.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 44291809

0020140211

zemný plyn ZDR 24.00 4.9.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 44291809

0020140212

potraviny 195.93 4.9.2014 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 168882

0020140213

telefónne hovory, internet 55.06 5.9.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

0020140214

telefónne hovory 30.08 5.9.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

0020140215

potraviny 80.83 11.9.2014 Mirkom, s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764

0020140216

odvoz KO 2232.47 11.9.2014 Branter s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291

0020140217

el. prípojka - polyfun. objekt 100.00 12.9.2014 PM-pro s.r.o. S.H. Vajanského 5430/34, Nové Zámky 47584599

0020140218

bezpečnostný tech. 7,8/2014 80.00 16.9.2014 Ing. Stanislav Petráš 941 47 Radava č. 71 44993579

0020140219

potraviny 288.00 16.9.2014 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 168882

0020140220

vodné a stočné 12.96 16.9.2014 Západoslov. vodárenská spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949

0020140221

vodné a stočné 49.24 16.9.2014 Západoslov. vodárenská spol., a.s Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949

0020140222

polyfunk. objekt 8/2014 116.841,35 18.9.2014 EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23, 821 06 Btratislava 35683066

0020140223

potraviny 133.20 24.9.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764

0020140224

toner 211.20 24.9.2014 Štrba -Company Veľké Lovce č. 601 44732562

0020140225

odpadová voda 84.00 25.9.2014 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209

0020140226

potraviny 189.76 25.9.2014 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 168882

0020140227

telefónne hovory 69.58 25.9.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

0020140228

cement 49.00 26.9.2014 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463

0020140229

potraviny 146,50 30.9.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Október

0020140230

školské potrby 365.20 1.10.2014 Roja Veľké Lovce Veľké Lovce č. 10 35202483

0020140231

systémová podpora URBIS 77.50 2.10.2014 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688

0020140232

elektrická energia 1862.66 6.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565

0020140233

stravné lístky 585.60 3.10.2014 DOXX- stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

0020140234

potraviny 84.96 7.10.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764

0020140235

potraviny 180.54 7.10.2014 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 168882

0020140236

telefónne hovory 30.68 7.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

0020140237

telefónné hovory, internet 57.79 7.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

0020140238

aktual. iKelp 35.52 9.10.2014 Abiset s.r.o. 1. mája 46/5470, Malacky 36289141

0020140239

cement 145.60 9.10.2014 STAVEG spol. s.r.o. Levická 544, 942 01 Šurany 36540153

0020140240

drev. palety 1934.37 9.10.2014 PREFA Sučany SK, a.s. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 35685239

0020140241

odvoz velkokapacitného KO 195.07 13.10.2014 Brantner, s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 3144021

0020140242

odvoz KO, prenájom 2230.02 13.10.2014 Brantner, s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 3144021

0020140243

predaj vriec 8.40 13.10.2014 Brantner, s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 3144021

0020140244

dodanie a montáž plastových okien v KD 8989.45 13.10.2014 EmBia, s.r.o. Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky 44108893

0020140245

vodné a stočné 50.55 15.10.2014 Západosl. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949

0020140246

vodné a stočné 106.30 15.10.2014 Západosl. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949

0020140247

polyfunkčný objekt 9/2014 25320.34 17.10.2014 EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23, 821 06 Bratislava 35683066

0020140248

potraviny 270.61 17.10.2014 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 1688882

0020140249

telefónne hovory 70.90 17.10.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270

0020140250

potraviny 71.88 20.10.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764

0020140251

športové potreby ZŠ 500.12 20.10.2014 Róbert Veréb VELO Prom Dostojevského 22, 940 01 Nové Zámky 37613171

0020140252

pripojovací polatok Polyfunk. budova 528.44 20.10.2014 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36361518

0020140253

stolové kalendáre 97.52 20.10.2014 GOLEN, s.r.o. Hronské Kosihy 3 44704003

0020140254

potraviny 147.64 23.10.2014 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 168882

0020140255

zemný plyn 172.99 27.10.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809

0020140256

štrk, kameň vrátane dopravy 300.00 27.10.2014 GUBO, s.r.o. Bešeňov č. 623 36557463

0020140257

odpadová voda 84.00 27.10.2014 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209

0020140258

údržba Avia 1282.63 30.10.2014 AV mobil spol. s.r.o. Komárňanská cesta 23, Nové Zámky 36546585

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

November

0020140259

stravné lístky 630.40 4.11.2014 DOXX - stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

0020140260

potraviny 126,97 6.11.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764

0020140261

elektrická energia 1862.66 6.11.2014 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565

0020140262

zemný plyn 1993 6.11.2014 RWE Gas Slovensko Mlynská 31, Košice 44291809

0020140263

antivírus 108 6.11.2014 ALTO Slovakia spol. s.r.o. Kládkovičova 33, Svit 31664881

0020140264

potraviny 152.60 6.11.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293

0020140265

telefónne hovory 27.11 6.11.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469

0020140266

telefónne hovory 51.47 6.11.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469

0020140267

potraviny 264.84 6.11.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882

0020140268

dodávka kameňa + doprava 96 6.11.2014 František GUBO Bešeňov 240 30901421

0020140269

elektrická energia 436.49 6.11.2014 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565

0020140270

kontrola a údržba el. zariadení 214.20 12.11.2014 M.Vojtko - ELEKTROSERVIS Clementisova 2005, Topoľčany 11765968

0020140271

licencia, udržiavaci poplatok KEO 129.08 12.11.2014 KEO s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464

0020140272

odvoz KO, uloženie KO 2180 12.11.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291

0020140273

predaj vriec 50.40 12.11.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291

0020140274

vykonané práce - Polyfunkčný objekt 38.631,10 13.11.2014 EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23, Bratislava 35683066

0020140275

vodné a stočné 179.23 14.11.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949

0020140276

vodné a stočné 12.96 14.11.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949

0020140277

vodné a stočné 38.88 14.11.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949

0020140278

toaletný papier KD 78 14.11.2014 Hegleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27, Senec 35840790

0020140279

konsolidovaná účtovná závierka 360 14.11.2014 Ing. Juliana Farkasová - audítor Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky 36110345

0020140280

centrálne verejné obstaranie zemného plynu 172.80 14.11.2014 Slovenské centrum obstarívania o.z. Pri starej prachárni 16/16, Bratislava 3 42260515

0020140281

potraviny 198.01 14.11.2014 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882

0020140282

revízia a nast. detektorov úniku plynu 120 14.11.2014 MArt Lehotkai M. Flengera 4, Nové Zámky 14424177

0020140283

telefónne hovory 70.90 20.11.2014 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270

0020140284

geometrický plán 227 20.11.2014 Juraj Ďurko, geodet Pozba č. 264 14424576

0020140285

odstránenie neg. účinkov dažďových vôd v intraviláne obce 23.879,06 20.11.2014 Špeciálne cestné práce Korekt spol. s.r.o. Roľníckej školy 873, Komárno 34096116

0020140286

náplň do tlačiarní 80.40 21.11.2014 Peter Štrba ŠTRBA - COMPANY Veľké Lovce 601 44732562

0020140287

montáž a osadenie odpočívadla pre cyklistov 2000 24.11.2014 akadaemický sochár Jozef Kliský Veľké Lovce č. 731 43669051

0020140288

potraviny 43 27.11.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764

0020140289

potraviny 217.33 27.11.2014 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882

0020140290

web stránka obce - unlimited hosting 79.20 27.11.2014 Websupport,s.r.o. Staré grunty 12, Bratislava 36421928

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

December

0020140291

doména web stránky obce 14.76 2.12.2014 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, Bratislava 36421928

0020140292

centrálne verejné obstaranie zemného plynu 403.20 2.12.2014 Slovenské centrum obstarávania o.z. Pri starej prachárni 16/16, Bratislava 42260515

0020140293

obecné noviny 2015 135.20 2.12.2014 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1 31363091

0020140294

stravné lístky 460 2.12.2014 DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

0020140295

potraviny 1551.90 2.12.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293

0020140296

elektrická energia 2.332,38 3.12.2014 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565

0020140297

odborná prehliadka plyn. a tlak. zariadení 198 5.12.2014 Hiteco s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 20, Bratislava 31381995

0020140298

odvoz KBO 28.08 5.12.2014 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce č. 801 46825282

0020140299

odpadová voda 84 5.12.2014 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209

0020140300

zemný plyn 2.736,00 5.12.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 44291809

0020140301

aktualizácia VEMA 199.20 5.12.2014 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A, Bratislava 31355374

0020140302

potraviny 221.48 5.12.2014 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882

0020140303

telefónne hovory 50.17 5.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469

0020140304

odvoz, uloženie KO 2.159,01 8.12.2014 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291

0020140305

vodné a stočné 29.81 12.12.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949

0020140306

vodné a stočné 2.59 12.12.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949

0020140307

vodné a stočné 44.06 12.12.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949

0020140308

manažovanie čerpania dotácií LEADER NSK 2 291 12.12.2014 MAS Združenia Termál M.R. Štefánika 1, Maňa 04211945

0020140309

energetický certifikát budovy - Polyfunkčný objekt 618 12.12.2014 REGRO, s.r.o. Holubyho 37, Nové Zámky 44132964

0020140310

potraviny 74.38 15.12.2014 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764

0020140311

funkcia požiarneho a bezp. technika 120 15.12.2014 Ing. Stanislav Petráš Radava 71, 941 47 44993579

0020140312

odber vody, vyhotovenie protokolu - Pol. objekt 159.40 15.12.2014 Západoslovenská vodárenská spol., a.s. Nábr. za Hydrocentrálou 4, Nitra 36550949

0020140313

frézovanie pňov 864 16.12.2014 Dušan Torda Hronské Kosihy 274 40317153

0020140314

osadenie a dodanie cestných obrubníkov - chodník pri kostole 2.160,00 16.12.2014 LevoTek s.r.o. Ul. Pohraničná 19, Komárno 47433957

0020140315

potraviny 241.70 17.12.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882

0020140316

prehliadka plynových kotlov, vyčistenie,nastavenie 138.54 17.12.2014 Jozef Kollár - PLYNOTHERM Výskumnícka 48, Hurbanovo 47832452

0020140317

export údajov - register nehnutelností 120 19.12.2014 Národné informačné stredislo Slov. republiky, a.s. Pribinova 4. Bratislava 35751291

0020140318

stravné lístky 386.40 19.12.2014 DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

0020140319

telefónne hovory 70.90 19.12.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270

0020140320

telefónne hovory 27.11 19.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469

0020140321

potraviny 130.10 19.12.2014 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293

0020140322

priekopové tvárnice 339.50 19.12.2014 STAVEG spol. s.r.o. Levická 544, Šurany 36540153

0020140323

dodávka kameňa, úprava terénu 492 19.12.2014 GUBO, s.r.o. Bešeňov 623 36557463

0020140324

potraviny 222.08 29.12.2014 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882

0020140325

nábytok - OÚ Polyfunkčná budova 11.683,44 29.12.2014 NZ Interier s.r.o. S.H. Vajanského 73, Nové Zámky 35936266

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH