Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok č. 1 k VZN 3-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce

Vyvesené: 2. 7. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť