Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia.

Vyvesené: 14. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť