Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce 

 

Návrh: Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013

Vyvesené: 27. 2. 2019

Späť