Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobie

Vyvesené: 27. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť