Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č.1 k VZN obce Veľké Lovce č.4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Lovce

Vyvesené: 12. 6. 2019

Späť