Navigácia

Obsah

Späť

Návrh dodatku č.1 k VZN Obce Veľké Lovce č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Vyvesené: 25. 11. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť