Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 6/2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce na I. polrok 2019

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.

Prílohy:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce na I. polrok 2019

Vyvesené: 15. 11. 2018

Späť