Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach  na rok 2019

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach  na rok 2019

 

Návrh: Návrh VZN č. 1/2019

Vyvesené: 27. 2. 2019

Späť