Obsah

Späť

Oznam

Spoločnosť Slovak Telekom realizuje v súčasnosnom období v našej obci optickú sieť do určitých domov a nebytových priestorov za účelom zlepšenia kvality komunikačných potrieb : prenosu hlasu, pripojenie na internet a poskytnutia digitálnej televízie. Z uvedeného dôvodu vykonáva spoločnosť STAVIG Levice výkopové práce na uloženie optického káblu. Výkopové práce sa vykonávajú v kratších úsekoch, ktoré sa nasledovne upravia do pôvodného stavu. Občania, ktorí majú záujem o pripojenie na optickú sieť a nezaslali písomný súhlas s pripojením, môžu svoj záujem nahlásiť na obecnom úrade telefonicky najneskôr do 06.11.2020. 

Vyvesené: 27. 10. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť