Navigácia

Obsah

Späť

Oznam - Dôležité informácie hlavného hygienika SR a lekárov našich  zdravotníckych zariadení ! 

DOBRE VEDIEŤ, ŽE ... 

Dôležité informácie hlavného hygienika SR a lekárov našich  zdravotníckych zariadení ! 

 

Vážení občania !

Hlavný hygienik Slovenskej republiky, Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., vydal usmernenie v súvislosti s výskytom koronavírusu aj na území Slovenskej republiky.

 

Ochorenie spôsobené koronavírusom sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc a v prípade komplikácii môže skončiť úmrtím.

Z tohto dôvodu upozorňujeme všetkých občanov, aby dbali na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, aby obmedzili návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí a zvážili cestovanie do rizikových oblastí.

Osobám, ktoré sa vrátili z rizikových oblastí odporúčame:

- kontrolovať svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu z rizikovej oblasti,

- dbať na dôkladnú hygienu,

- kýchať do papierových vreckoviek, nenavštevovať priestory s vyšším počtom ľudí a obmedziť sociálne kontakty,

- v prípade výskytu klinických príznakov do 14 dní po návrate, je potrebné zdôrazňujem telefonicky kontaktovať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,

- ak je nevyhnutné poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi, je potrebné kontaktovať operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

- ak je osoba, ktorá sa vrátila z rizikovej oblasti bez príznakov, môže podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu vírusu na iné osoby

Taktiež upozorňujeme osoby, ktoré cestujú do rizikových oblastí, aby dôkladne zvážili nevyhnutnosť cestovania a dodržiavali prísnu osobnú a respiračnú hygienu.

Vyvesené: 9. 3. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť