Navigácia

Obsah

Späť

Oznam o vytriedenom komunálnom odpade za rok 2018

Obec Veľké Lovce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je 22,28 %.

 

Vo Veľkých Lovciach, 26.2.2019

Vyvesené: 27. 2. 2019

Späť