Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje oznámenie o začatí konania na výrub drevín  

Vyvesené: 24. 10. 2018

Späť