Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Vyvesené: 22. 11. 2018

Späť