Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 312/2020

Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny,, Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky - verejná vyhláška

Vyvesené: 15. 4. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť