Navigácia

Obsah

Späť

Predaj pozemku

Predaj pozemku

Obec Veľké Lovce v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Veľké Lovce.

Vyvesené: 27. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť