Navigácia

Obsah

Späť

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky.

Vážení občania!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky na základe zistení a potvrdení choroby vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v katastroch obcí Dvory nad Žitavou a Bánov nariaďuje všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v kontrolovanej oblasti, do ktorej patrí aj naša obec, nahlásiť každý chov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií na obecný úrad v termíne do 17. januára 2022.

Ďalej nariaďuje všetkým chovateľom zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí.

Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi.

Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

Oznamovať RVPS Nové Zámky (tel. 0356428309, +421917249166) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií :

- pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 %,

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,

- akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu

  chrípku.

 Zároveň platí zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí z oblasti monitoringu v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti a zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

1348263.png

(435 kB)VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT.pdf


 

 

Vyvesené: 7. 1. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť