Navigácia

Obsah

Späť

Spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zámer na prenájom priestorov v dome smútku vo Veľkých Lovciach

Spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zámer na prenájom priestorov v dome smútku vo Veľkých Lovciach.

Vyvesené: 13. 4. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť