Navigácia

Obsah

Späť

Spôsob, zámer predať časť pozemku

Spôsob, zámer predať časť pozemku

Obec Veľké Lovce v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje spôsob, zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Veľké Lovce.

Vyvesené: 4. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť