Navigácia

Obsah

Späť

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce v súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Pozvánka

..

 

 

Vyvesené: 29. 11. 2018

Späť