Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie - Knihovník v miestnej knižnici

Obec Veľké Lovce vyhlasuje výberové konanie na pozíciu knihovníka. Požadované je minimálne stredoškolské vzdelanie s praxou 1 rok v knižnici. 

Žiadosti spolu so životopisom zasielajte elektronicky na e mail : obecnyurad@velkelovce.sk, 

poštou na adresu : Obecný úrad č. 431, 941 42 Veľké Lovce alebo osobne do podateľne obecného úradu, najneskôr do 25.6.2018. 

Vyvesené: 20. 6. 2018

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť