Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuky projektu "Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce - II. etapa"

Obec Veľké Lovce ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní zverejňuje význu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

 

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia chodníkov v „Hornom parku“ na základe výkazu výmer, ktorý je prílohou výzvy.

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 - Výkaz výmer

Vyvesené: 2. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť