Navigácia

Obsah

Späť

 Zámer predaja pozemku.

Obec Veľké Lovce v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Veľké Lovce.

Vyvesené: 25. 11. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť