Navigácia

Obsah

Späť

Zber papiera z domácností

Zber papiera z podomového vrecového zberu sa v našej obci uskutoční v piatok 29. júna 2018. Vrecia s papierovým odpadom bude potrebné vyložiť na viditeľné a prístupné miesto už od ranných hodín.

Do odpadového vreca na papier patrí:

– novinový papier, reklamné letáky, časopisy, knihy bez tvrdého obalu, kancelársky papier, kartón, lepenka a podobne.

Do odpadového vreca na papier nepatrí:

– znečistený papier alebo lepenka, papier kontaminovaný nebezpečnými látkami (farby, oleje), mastný papier, TETRA-PACK, použité vreckovky a utierky a podobne.

Vyvesené: 28. 6. 2018

Späť