Navigácia

Obsah

Späť

Zriadenie komisií - možnosť prihlásenia za člena komisií

V zmysle uznesenia č.I/2019, Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Lovce schválilo zriadenie stalých komisii obecného zastupiteľstva. 

Obec Veľké Lovce v náväznosti na toto uznesenie umožnuje svojím občanom, aby sa v prípade 
záujmu prihlásili na Obecnom úrade Veľké Lovce za členov jednotlivých navrhutých komisii.            K svojej prihláške  prosím priložte krátky profesný životopis.
        
  Navrhuté stále komisie Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Lovce:

                  a, komisia finančná a správy obecného majetku 
                  b, komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie a rozvoj
                  c, komisia sociálnych vecí a ochrany verejného poriadku 
                  d, komisia pre  kultúru, školstvo a šport


Termín  na ukončenie prihlášok bol stanovený na 23.marec 2019.
 

Vyvesené: 4. 3. 2019

Späť