Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.02.2019

Zmluva č. 6/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2019

6/2019

2 500,00 EUR

Občianske združenie Ľudový dom

Obec Veľké Lovce

13.02.2019

Zmluva č. 7/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2019

9/2019

350,00 EUR

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety, n. o.

Obec Veľké Lovce

11.02.2019

Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2019

4/2019

1 150,00 EUR

Občianske združenie COUNTRY BÚRKA

Obec Veľké Lovce

08.02.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 757/C 67

757/C 67

20,00 EUR dvadsať

Štefan Čaplák

Obec Veľké Lovce

06.02.2019

Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2019

3/2019

300,00 EUR

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

Obec Veľké Lovce

06.02.2019

Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2019

2/2019

25 000,00 EUR

Telovýchovná Jednota Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce

04.02.2019

Zmluva

č. 5190028926

.

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Veľké Lovce

11.01.2019

Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2019

1/2019

4 000,00 EUR

MO MS Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce

10.01.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

756/B 270

10,00 EUR desať eur

Ján Prokop

Obec Veľké Lovce

14.12.2018

DODATOK č. 1 k Zmluve na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií

.

0,00 EUR

PoľnoBEGA,s.r.o.

Obec Veľké Lovce

13.12.2018

Zmluva o dielo

2018011029

6 483,60 EUR

ŠTRBA-COMPANY s.r.o.

Obec Veľké Lovce

13.12.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

.

230,00 EUR

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Veľké Lovce

13.12.2018

Zmluva č. 48/NR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

48/NR/2018

5 000,00 EUR

MV SR, Okresný úrad Nitra

Obec Veľké Lovce

22.11.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 718548 uzatvorená v zmysle zákona o energetike

718548

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Veľké Lovce

19.11.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 718547 uzatvorená v zmysle zákona o energetike

718547

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Veľké Lovce

12.11.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

755/C40

20,00 EUR

Mária Poláková

Obec Veľké Lovce

12.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

.

8 500,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

09.11.2018

Kúpna zmluva

.

345,28 EUR

Pavol Bartko a Judita r. Sallaiová

Obec Veľké Lovce

23.10.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

.

0,00 EUR

Cesta sv. Františka z Assisi, n. o.

Obec Veľké Lovce

19.10.2018

Zmluva o dielo

.

8 835,60 EUR

Jozef Kliský, akad. sochár

Obec Veľké Lovce

08.10.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

.

80,00 EUR

Lukáš Otruba

Obec Veľké Lovce

02.08.2018

Príkazná zmluva

1/02/2018/EL

150,00 EUR

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Veľké Lovce

30.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

.

0,00 EUR

Obec Veľké Lovce

MADE s.r.o.

16.07.2018

Zmluva o hudobnej produkcii

.

350,00 EUR

Hudobná skupina TREVIS Bc. Radoslav Németh

Obec Veľké Lovce

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí služieb č. ChR034-2018

.

80,00 EUR

Obec Veľké Lovce

SITI, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: