Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2018

Zmluva č. 605/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších predpisov

605/2018

1 500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Lovce

09.07.2018

Zmluva č. 733/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

733/2018

1 310,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Nitriansky samosprávny kraj

03.07.2018

Darovacia zmluva

.

0,00 EUR

Národné športové centrum

Obec Veľké Lovce

02.07.2018

Zmluva o dielo

2018006028

5 873,52 EUR

ŠTRBA-COMPANY s.r.o.

Obec Veľké Lovce

30.06.2018

Zmluva o dielo

.

15 343,26 EUR

Tomáš Galamboš-Galatostav, s.r.o.,

Obec Veľké Lovce

12.06.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

11-2018

0,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Ing.Farkasová audito

04.06.2018

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

.

1 083,48 EUR

Jozef Kuruc

Obec Veľké Lovce

30.05.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 754/38

754/38

10,00 EUR

Júlia Sallaiová

Obec Veľké Lovce

29.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

1/2018

24,00 EUR

Obec Veľké Lovce

ITAK s.r.o.

29.05.2018

Zmluva o dielo

.

130 017,71 EUR

HOLD, spol. s r.o.

Obec Veľké Lovce

29.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

180729/2018

24,00 EUR

ITAK s.r.o.

Obec Veľké Lovce

21.05.2018

Darovacia zmluva podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

.

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Obec Veľké Lovce

Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka

16.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2018

1

Neuvedené

Miestny odbor Matice Slovenskej

Obec Veľké Lovce

04.04.2018

Nájomná zmluva

.

13,28 EUR

Ivana Fialková

Obec Veľké Lovce

28.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

18170072

350,00 EUR

Nadácia ZSE

Obec Veľké Lovce

27.03.2018

Kúpna zmluva

.

2 206,60 EUR

Štefan Kuruc

Obec Veľké Lovce

22.02.2018

Kúpna zmluva

.

2 077,40 EUR

František Hrušovský

Obec Veľké Lovce

03.01.2018

Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

NR152606

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Veľké Lovce

03.01.2018

Dodatok zmluvy o dodávke elektriny

Dodatok č. 2

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s

Obec Veľké Lovce

03.01.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

753/ A372

20,00 EUR

František Németh

Obec Veľké Lovce

02.01.2018

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

7/2018

250,00 EUR

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety, n. o.

Obec Veľké Lovce

02.01.2018

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

6/2018

2 500,00 EUR

Občianske združenie Ľudový dom

Obec Veľké Lovce

02.01.2018

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

5/2018

4 000,00 EUR

Miestny odbor Matice Slovenskej

Obec Veľké Lovce

02.01.2018

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

4/2018

700,00 EUR

Základná organizácia – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Obec Veľké Lovce

02.01.2018

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

3/2018

1 150,00 EUR

Občianske združenie COUNTRY BÚRKA

Obec Veľké Lovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: