Navigácia

Obsah

Späť

2013 - výzvy

Rok 2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu výtlkov mietnych komunikácií v obci Veľké Lovce

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu zastrešenia prístrešku

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu odtokového potrubia miestnej komunikácie

číslo popis suma v Eur s DPH  úspešný uchádzač
1 sporák do školskej jedálne 2998,80 Gastro Haal, Nové Zámky
2 traktorová kosačka 3350,00 AGRO-MOTO, Slnečná 3, Nové Zámky
3 hydroizolácia plochej strechy kultúrneho domu 8279,28 PARAPETROL, a.s. , Štefánikova 15, Nitra
4 oprava výtlkov miestnych komunikácií 12,00 Eur/m2 BEST ROAD, s.r.o., Tomášikova 26, Bratislava-Ružinov
5 rekonštrukcia zastrešenia prístrešku v športovom areáli 3.803,14 Eur František Sunega - FERMONT, Veľké Lovce 408

Vyvesené: 1. 1. 2013

Späť