Navigácia

Obsah

Späť

2015 - výzvy

Rok 2015


Výzva na predloženie cenovej ponuky - merač rýchlosti 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - autobusové zastávky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - kamerový systém

Výzva na predloženie cenovej ponuky - svetelno-technická štúdia

Výzva na predloženie cenovej ponuky - betónové zatrávňovače

 

 

 

číslo popis                                                  suma v Eur s DPH  úspešný uchádzač                                        
1. merač rýchlosti 1.999,00

ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19,

01851 Nová Dubnica

zápisnica

2. dodanie a montáž autobusových zastávok 5.527,20

L-DEN Slovakia spol. , s.r.o., Kamenná 202/40

966 22 utila

zápisnica

3.

dodanie a montáž kamerového systému

v obci Veľké Lovce

8.692,80

Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601,

941 42 Veľké Lovce

zápisnica

4.

svetelno-technická štúdia pre projekt "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Lovce"

7,50 € za svetelný bod

Ing. Marek Krasňan, Veľké Lovce č. 22,

941 42 Veľké Lovce

zápisnica

5.

dodanie betónových zatrávňovačov

9,59 €/m²

STAVEG spol. s.r.o., Levická 544, Šurany

zápisnica

Vyvesené: 1. 1. 2015

Zodpovedá: Správce Webu

Späť