Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.02.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 761/ A 298

č.761/A 298

10,00 EUR

Emil Rašman

Obec Veľké Lovce

13.02.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

č.760/B 43

20,00 EUR

Emil Rašman

Obec Veľké Lovce

12.02.2020

Zmluva č.5/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2020

Zmluva č. 5/2020

900,00 EUR

Základná organizácia – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Obec Veľké Lovce

31.01.2020

Zmluva č. 8/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2020

Zmluva č. 8/2020

350,00 EUR

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety, n. o.

Obec Veľké Lovce

29.01.2020

Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2020

Zmluva č. 2/2020

25 000,00 EUR

TJ Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce

29.01.2020

Zmluva č. 3/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2020

Zmluva č.3/2020

300,00 EUR

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

Obec Veľké Lovce

28.01.2020

Zmluva č.6/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2020

Zmluva č.6/2020

3 500,00 EUR

Občianske združenie Ľudový dom

Obec Veľké Lovce

28.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2020

Zmluva č. 4/2020

1 300,00 EUR

Občianske združenie COUNTRY BÚRKA

Obec Veľké Lovce

23.01.2020

Zmluva č.1/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2020

Zmluva č.1/2020

4 000,00 EUR

MO MS Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce

21.01.2020

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o kontrolnej činnosti

115,00 EUR

Obec Veľké Lovce

EKOTEC, spol. s r.o.

20.01.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

č.759/ C 188

20,00 EUR

Ľuboš Zimula

Obec Veľké Lovce

08.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce

č.7/2020

600,00 EUR

Občianske združenie Na Podválku

Obec Veľké Lovce

20.12.2019

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o dielo č.27- Veľké Lovce /2011

Dodatok č. 2/2019

Neuvedené

Obec Veľké Lovce

Brantner s.r.o.

21.11.2019

Licenčná zmluva

1/2019

300,00 EUR

Obec Veľké Lovce

TENDERnet s.r.o.

15.11.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

1/2019

136,12 EUR

Mgr. Lucia Žilíková

Obec Veľké Lovce

26.09.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

ev.č.oprávneného 181058-11200

Neuvedené

Západoslovenská distribučná ,a.s.

Obec Veľké Lovce

23.09.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

č.758

20,00 EUR

Milan Brezánský

Obec Veľké Lovce

18.09.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1/2019

0,00 EUR

FS Lóťanská dolina

Obec Veľké Lovce

18.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva č.1/2019

18 818,92 EUR

Današ s.r.o

Obec Veľké Lovce

18.09.2019

Zmluva č.8/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2019

Zmluva č. 8/2019

600,00 EUR šesťsto

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety, n. o.

Obec Veľké Lovce

08.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR

1/2019

4 000,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

10.07.2019

Zmena účelu využitia skladových priestorov v Materskej škole Veľké Lovce

7/2019

75 706,90 EUR sedemdesiatpäťtisícsedemstošesť eur 90 centov

Tomáš Galamboš-Galatostav, s.r.o.,

Obec Veľké Lovce

03.07.2019

Zmluva č.559/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva č.559/2019

1 262,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Nitriansky samosprávny kraj doc.Ing. Milan Belic, PhD. predsedom Ing. Tibor Csenger, podpredseda

27.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2019

2 208,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. licencie 474

27.06.2019

Zmluva o hudobnej produkcii

6/2019

350,00 EUR

Hudobná skupina TREVIS Bc. Radoslav Németh

Obec Veľké Lovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: