Navigácia

Obsah

Osvedčenie podpisu:

- Predložiť platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas

- Poplatok za jeden podpis 2,- €

 

Osvedčenie listiny:

- Predložiť platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas - Predložiť originál listiny + počet požadovaných fotokópií zhodných s originálom

- Poplatok za každú osvedčenú listinu – 2,- €

Lehota: na počkanie. 
V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky. 

 

Vzor čestného vyhlásenia : tu ku stiahnutiu

Vzor splnomocnenia : tu ku stiahnutiu