Navigácia

Obsah

Samospráva obceznak

Starosta obce:

JUDr. Marek Šafár

 

Poslanci obecného zatupiteľstva:

 

B r e z á n s k y   Martin, Mgr.                 

Ď u r i n o v á  Mária, Mgr.                         

H a b r m a n o v á  Margita  - zástupkyňa starostu

H o r n í k o v á Magdaléna                  

K a s á š o v á Marta, Mgr.                

K l a g o  Róbert                                     

K u r u c Ján, Ing.                                 

Š t r b a Peter                                      

Z i m u l a  Ľuboš, Ing.                          

Kontrolórka obce:

Ing. Andrea Bačová