Navigácia

Obsah

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce 2022 -2023

Dátum 31.10.2023 15.12.2023 15.3.2024       
Zasadnutie OZ/2023-5 OZ-2023-5 OZ-2024 -1      
Uznesenia Obz

Uznesenie č. V/2023 

Uznesenie    č. VI/2023 

UZNESENIE 

 

 

 

 
Zápisnica

Zápisnica

Prílohy :

A  B  C  D  

Zápisnica  

Prílohy :

              8    10   11   14   17    18   19   20  21  21  22  

 

Zápisnica 

Prílohy : 

2        6   7    9  10   11  12  13  14   15  16  17  18  19 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účasť poslancov na zasadnutiach 2023 -2024

 
Dátum 15.12.2023 15.03.2024          
Brezánsky   Martin, Mgr.          

P

 

P          
Ďurinová  Mária, Mgr.                          P P          
Habrmanová  Margita                    P P          
Horníková Magdaléna                     P P          
Kasášová Marta, Mgr.                     O O          
Klago  Róbert                                      P P          
Kuruc Ján, Ing.                                  P P          
Štrba Peter                                          P P          
Zimula Ľuboš, Ing.  O O          

 

 

 

Dátum 28.11.2022 16.12.2022 10.02.2023 28.04.2023 30.6.2023 29.09.2023
Zasadnutie OZ/2022-7 OZ/2022-8 OZ /2023 -1 OZ/2023-2 OZ/2023 -3 OZ/2023-4
Uznesenia Obz

Uznesenie č. VII/2022

Uznesenie č.VIII/2022

    Uznesenie      č. I/2023 

Uznesenie č. II/2023 (291.13 kB)

Uznesenie č. III/2023

Uznesenie č. IV/2023
Zápisnica

 

Zápisnica 

Prílohy :

A  B  C D  E  F G  H  CH  

Zápisnica 

Prílohy :

A    C   E   G   H   J   K  M   N   O   P  Q    

Zápisnica 

Prílohy 

A  B  C  D  E   F  G  H  I  J  K   

Zápisnica (246.35 kB)

Prílohy:

A kontrola plnenia uznesení (120.55 kB)

B úprava rozpočtu (774.3 kB)

C ZÚ 2022 (787.9 kB)

D stanovisko HK k ZU (611.31 kB)

E správa HK (197.25 kB)

F VZN 1/2023 (158.36 kB)

G dodatok 6 k VZN 2/2013 (162.75 kB)

H vyhlásenie OVS (3.77 MB)

I dovodova sprava (129.15 kB)

J vyhlásenie voľby HK (1.3 MB)

K návrh na udelenie čestného občianstva (108.75 kB)

 

Zápisnica

Prílohy:

A  B  C  D  E  F G  H  I  J  K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica

Prílohy :

A  B  C D E  F  G  H  I  J  K  L 

Účasť poslancov na zasadnutiach 2022 -2023

 
Dátum 28.11.2022 16.12.2022 10.02.2023 28.04.2023 30.6.2023 29.9.2023 31.10.2023
Brezánsky   Martin, Mgr.          

 

P

P P P P P P
Ďurinová  Mária, Mgr.                          P O P P P P P
Habrmanová  Margita                    P P P P P P P
Horníková Magdaléna                     P P P P O P P
Kasášová Marta, Mgr.                     P P P P P P P
Klago  Róbert                                      P P P P P P O
Kuruc Ján, Ing.                                  P P P P P O P
Štrba Peter                                          P P P P O P P
Zimula Ľuboš, Ing.  P P P P P P P

 

 

 

Dátum 28.1.2022 29.4.2022 3.5.2022 30.6.2022 14.7.2022  30.9.2022
Zasadnutie OZ/2022-1 OZ/2022-2 OZ/2022-3 OZ/2022-IV OZ/2022-V OZ/2022-VI
Uznesenia Obz

    Uznesenie č. I/2022 

Uznesenie č. II/2022

Uznesenie III/2022 

Uznesenie IV/2022

Uznesenie V/2022

Uznesenie VI/2022 
Zápisnica

 

Zápisnica

Prílohy:

A B  C  D E F G  H CH J  

Zápisnica

Prílohy

A B C

Zápisnica

Prílohy

A B C D E F G H CH I I J K L M

N

Zápisnica

A B C D E F G H CH I J K L 

Zápisnica 

A  B C  D  E F  G  

Zápisnica 

A  B  C  D  E  F G  H  I   J  

 

 

 

 

 

 

Dátum 26.2.2021 27.5.2021 30.6.2021 30.9.2021 4.11.2021    15.12.2021
Zasadnutie OZ/2021-1 OZ/2021 - 2 OZ/2021 -3 OZ/2021 -4 OZ/2021-5 OZ-2021-6
Uznesenia Obz Uznesenie č. I/2021

Uznesenie č. II/2021

Uznesenie č. III/2021

Uznesenie č.   IV/2021    

Uznesenie  č. V/2021 

   Uznesenie    č VI/2021 

 
Zápisnica

 

Zápisnica

Prílohy :

A B C D  E  F G  H  CH  I 

 

Zápisnica

Prílohy :

A  B C  D  E F G  H CH J  L  M N  O  P

 

 

Zápisnica

Prílohy

A B C  D  E F G  H  CH  I  J  K  L  M  

Zápisnica

Prílohy 

A  B C C  D  E  F  

H  CH   I J K  

Zápisnica 

Prílohy

A  B C  D  E  F G

H  CH J  

Zápisnica

Prílohy

A  B C  D  E F  G  H  CH  I J  K  L  M   O  P Q R S  T  

Účasť poslancov na zasadnutiach 2022

 
Dátum 29.4.2022 3.5.2022 30.6.2022 14.7.2022 30.9.2022    
Bakošová Dana 

 

P

P P P O    
Benyusová Adriana, Ing. O P P P P    
Habrmanová Margita O P P P P    
Krajčovičová Anna, Ing. P P P O P    
Kurucz František  P P P P O    
Melišek Jozef O P P P P    
Mihók Filip O P P P P    
Rampáček František, Mgr.  P P P P P    
Zimula Ľuboš, Ing.  O P P O O    

Účasť poslancov na zasadnutiach 2021

 
Dátum 26.2.2021 27.5.2021 30.6.2021 30.9.2021 4.11.2021 15.12.2021 28.1.2022
Bakošová Dana 

 

O

P P P P P P
Benyusová Adriana, Ing. P P P P O P P
Habrmanová Margita P P P P P P P
Krajčovičová Anna, Ing. P P P P P P P
Kurucz František  P P P O P P O
Melišek Jozef P P P P O P P
Mihók Filip P P P P P P P
Rampáček František, Mgr.  P P P P P P O
Zimula Ľuboš, Ing.  P P P O P P P

Rok 2019 - 2020 

Dátum 3.7.2020 20.7.2020 16.10.2020 19.11.2020 11.12.2020  
Zasadnutie OZ/2020-4 OZ/2020-5 OZ/2020-6 OZ/2020-7 OZ/2020-8  
Uznesenia Obz Uznesenie č. IV/2020

Uznesenie č.V/2020

Uznesenie č.VI/2020

         UZNESENIE         č. VII/2020 UZNESENIE č. VIII/2020  
Zápisnica

Zápisnica 

Prílohy :

A B C D E F G

 

 

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E

 

 

 

Zápisnica

Prílohy

A B C D E F G H CH I J K L M

Zápisnica

Prílohy

A B C D E F 

Zápisnica

Prílohy

A B B C D E F F G  H  CH  J K L M N

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Dátum 3.7.2020 20.7.2020 16.10.2020 19.11.2020 11.12.2020 26.2.2021
Bakošová Dana  P P P P P O
Benyusová Adriana, Ing. P P P P P P
Habrmanová Margita P P P P P P
Krajčovičová Anna, Ing. P P P P P P
Kurucz František  P P P P P P
Melišek Jozef P P P O P P
Mihók Filip P P P P P P
Rampáček František, Mgr.  P P P P P P
Zimula Ľuboš, Ing.  P O P P P P

 

Dátum 13.9.2019 13.12.2019 17.1.2020 21.2.2020 28.05.2020  
Zasadnutie OZ/2019-5 OZ/2019- 6 OZ/2020 - 1 OZ/2020 - 2 OZ/2020-3  
Uznesenia Obz Uznesenie č. V/2019

Uznesenie č. VI/2019

Uznesenie č. I/2020 Uznesenie č. II/2020 Uznesenie č. III/2020  
Zápisnica

ZÁPISNICA

Prílohy

A B C D E F G H CH J K L N P R S

ZÁPISNICA

Prílohy :

A B C D E F G H CH I J K L M N O P

 

 

 

ZÁPISNICA 

Prílohy :

A B C D E F

 

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E G H CH J

 

 

Zápisnica

Prílohy:

A B C D E F G H 

CH I J K

 

 

 

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Dátum 13.9.2019 13.12.2019 17.1.2020 21.2.2020 28.05.2020  
Bakošová Dana  P P P P P  
Benyusová Adriana, Ing. P P P P P  
Habrmanová Margita P P P P P  
Krajčovičová Anna, Ing. P P P P P  
Kurucz František  P P P P P  
Melišek Jozef P P P P P  
Mihók Filip P P P P P  
Rampáček František, Mgr.  P P P P P  
Zimula Ľuboš, Ing.  P P P P P

 

 

Dátum 1.3.2019 26.4.2019 28.6.2019 10.7.2019  
Zasadnutie OZ/2019-1 OZ/2019-2 OZ/2019 - 3 OZ/2019 -4  
Uznesenia Obz Uznesenie č. I/2019 Uznesenie č.II/2019 Uznesenie č.III/ 2019 Uznesenie č. IV/2019  
Zápisnica

ZÁPISNICA

Prílohy :

A B C D E F G H 

 

ZÁPISNICA

Prílohy :

A  B C D E F G H CH I 

 

ZÁPISNICA

Prílohy:

 

A  B C D  E  F G H CH  J L 

ZÁPISNICA

A B C D E F G

 

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Dátum 1.3.2019 26.4.2019 28.6.2019 10.7.2019  
Bakošová Dana  P P P P  
Benyusová Adriana, Ing. P P P P  
Habrmanová Margita P P P P  
Krajčovičová Anna, Ing. P P P P  
Kurucz František  P P P O  
Melišek Jozef P P P P  
Mihók Filip P P P P  
Rampáček František, Mgr.  P P P P  
Zimula Ľuboš, Bc.  P P P O  

Rok 2018

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce

 

Dátum Zasadnutie Uznesenie  Zápisnica
7.12.2018 OZ/2018-6 Uznesenie č. VI/2018

ZÁPISNICA

Prílohy : 

A B C D E F G H CH I J K L M N

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Dátum 7.12.2018
Bakošová Dana  P
Benyusová Adriana, Ing. P
Habrmanová Margita P
Krajčovičová Anna, Ing. P
Kurucz František  O
Melišek Jozef P
Mihók Filip P
Rampáček František, Mgr.  P
Zimula Ľuboš, Bc.  P

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018:

Dátum 28.03.2018  18.05.2018 29.06.2018 28.09.2018 24.10.2018 
Zasadnutie OZ/2018-1 OZ/2018-2 OZ/2018-3 OZ/2018-4 OZ/2018-5
Uznesenia Obz Uznesenie č. I/2018 Uznesenie č. II/2018 Uznesenie č. III/2018 Uznesenie č. IV/2018 Uznesenie č. V/2018
Zápisnica

ZÁPISNICA

Prílohy :

A B C D E F G H CH I

ZÁPISNICA

Prílohy :

A B C D E

ZÁPISNICA

Prílohy :

A B C D E F G H CH I

ZÁPISNICA

Prílohy :

A B C D E F G H CH

ZÁPISNICA

Prílohy : 

A B C D E

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Dátum 28.03.2018  18.05.2018 29.06.2018 28.09.2018 24.10.2018
Benyusová Adriana, Ing. P P P P P
Bakošová Dana P P P P P
Galbavý František, Ing. P P P P P
Krajčovičová Anna, Ing. P P P P P
Melichárek Mário, Ing. P P O P P
Melišek Jozef P P P O P
Mihók Filip O O P P P
Šafár Marek, JUDr. P P P P P
Tóth Gabriel P P P P P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2017

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017:

Dátum 30.03.2017 19.04. 2017  27.07. 2017 26.09.2017 15.12.2017
Zasadnutie OZ/2017-1 OZ/2017-2 OZ/2017-3 OZ/2017-4 OZ/2017-5
Uznesenia Obz

 

Uznesenie č. I/2017
Uznesenie č. II/2017 Uznesenie č. III/2017 Uznesenie č. IV/2017 Uznesenie č. V/ 2017
Zápisnica

zápisnica

Prílohy :

A B C D D1 E F G H CH

zápisnica

Prílohy :

A

zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H

 

zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H

 

zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H CH

I J K

 

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. P P P P P
Bakošová Dana P O P P O
Galbavý František, Ing. P P P P P
Krajčovičová Anna, Ing. P P O P P
Melichárek Mário, Ing. P P O P O
Melišek Jozef P P P P P
Mihók Filip P P P P P
Šafár Marek, JUDr. P P P P P
Tóth Gabriel P O P P O

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2016

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016:

Dátum 23.03.2016 24.06.2016 25.08.2016 24.10.2016 16.12.2016
Zasadnutie OZ/2016-1 OZ/2016-2 OZ/2016-3 OZ/2016-4 OZ/2016-5
Uznesenia Obz

Uznesenie č. I/2016

Príloha

Uznesenie č. II/2016 Uznesenie č. III/2016 Uznesenie č. IV/2016

Uznesenie č. V/2016

Zápisnica

zápisnica

Prílohy:

A B C D E F G H

zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H I

zápisnica

Prílohy :

A

zápisnica

Prílohy :

A B C CaCbD E

zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H Ha CH I J

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. O P P P P
Bakošová Dana P P P P P
Galbavý František, Ing. P O P P P
Krajčovičová Anna, Ing. P P P P P
Melichárek Mário, Ing. P P P P P
Melišek Jozef P P P P O
Mihók Filip P P P P P
Šafár Marek, Mgr. P P P P P
Tóth Gabriel P P P P P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2015

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015:

Dátum 10.02.2015 27.03.2015 30.06.2015 26.08.2015 24.09.2015 22.10.2015 16.12.2015
Zasadnutie OZ/2015-1 OZ/2015-2 OZ/2015-3 OZ/2015-4 OZ/2015-5 OZ/2015-6 OZ/2015-7
Uznesenia Obz Uznesenie č. 1/2015 Uznesenie č. II/2015 Uznesenie č. III/2015 Uznesenie č. IV/2015 Uznesenie č. V/2015 Uznesenie č. VI/2015 Uznesenie č. VII/2015
Zápisnica

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H CH

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E F

 

Zápisnica

Prílohy :

AB C D EFG

 

Zápisnica Zápisnica

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H CH

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. P P P P P P P
Bakošová Dana P P P P P P P
Galbavý František, Ing. P O P P P P P
Krajčovičová Anna, Ing. P P P P P P P
Melichárek Mário, Ing. P P P P P P P
Melišek Jozef P P P P P P P
Mihók Filip P P P P P P P
Šafár Marek, Mgr. P P P P P P P
Tóth Gabriel P P P P P P P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2014

Plán práce Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach na rok 2014 - dokument

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2014:

Dátum 21.02.2014 31.03.2014 30.05.2014 28.08.2014 12.12.2014  
Zasadnutie OZ/2014-1 OZ/2014-2 OZ/2014-3 OZ/2014-4 OZ/2014-5  
Uznesenia Obz Uznesenie č. I/2014 Uznesenie č. II. /2014 Uznesenie č. III / 2014 Uznesenie č. IV/2014 Uznesenie č. V/2014  
Zápisnica zápisnica zápisnica zápisnica zápisnica zápisnica
Prílohy:
A B C D E F G H CH I J K L
 

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. P P P P Benyusová Adriana, Ing. P
Brezánsky Martin, Mgr. P P O O Bakošová Dana P
Galbavý František, Ing. P P P P Galbavý František, Ing. P
Zimula Jozef P P O O Krajčovičová Anna, Ing. P
Horník Ivan, Ing. P P P P Melichárek Mário, Ing. P
Mihók Dominik P P P P Melišek Jozef P
Mihók Filip P P P O Mihók Filip P
Šafár Marek, Mgr. P P P P Šafár Marek, Mgr. P
Tóth Gabriel P P P P Tóth Gabriel P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

Rok 2013

Plán práce Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach na rok 2013 - dokument

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2013:

Dátum 22.03.2013 27.06.2013 27.09.2013 13.12.2013
Zasadnutie OZ/2013-1 OZ/2013-2 OZ/2013-3 OZ/2013-4
Uznesenia Obz Uznesenie č. I/2013 Uznesenie č. II/2013 Uznesenie č. III/2013 Uznesenie č. IV/2013
Zápisnica   dokument dokument dokument

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. P P P P
Brezánsky Martin, Mgr. O P P P
Galbavý František, Ing. P P P P
Habrman Michal, Ing. P P P P
Horník Ivan, Ing. P P O P
Mihók Dominik P P P P
Mihók Filip P P P P
Šafár Marek, Mgr. P P P P
Tóth Gabriel P P P P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2012

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v roku 2012 konali v dátumoch:

  27.1.2012 30.3.2012 28.6.2012 27.7.2012 21.9.2012 14.12.2012
Zasadnutie mimoriadne riadne riadne mimoriadne riadne riadne
Uznesenia ObZ Uznesenie č. I/2012 Uznesenie č. II/2012 Uznesenie č. III/2012 Uznesenie č. IV/2012 Uznesenie č. V/2012 Uznesenie č. VI/2012

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana,Ing. P P O P P P
Brezánsky Martin, Mgr. P P P P P P
Galbavý František, Ing. P O P P O P
Habrman Michal, Ing. P P O P P P
Horník Ivan, Ing. P P P P P O
Mihók Dominik P P P P P P
Mihók Filip P P P P P P
Šafár Marek, Mgr. P P P P P P
Tóth Gabriel P P O P P P

P - prítomný, N - neprítomný bez ospravedlnenia, O - ospravedlnený

 

Rok 2011

Zasadnutia a uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2011:

  25.2.2011 25.3.2011 27.5.2011 24.6.2011 14.9.2011 15.12.2011
Zasadnutie mimoriadne riadne mimoriadne riadne riadne riadne
Uznesenia ObZ Uznesenie č. I/2011 Uznesenie č. II/2011 Uznesenie č. III/2011 Uznesenie č. IV/2011 Uznesenie č. V/2011 Uznesenie č. VI/2011