Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obce vo Veľkých Lovciach 2018

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Veľké Lovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce + náhradníci

Starosta obce Veľké Lovce

Hlasovanie v obci Veľké Lovce podľa okrskov

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča  - tu ku stiahnutiu .pdf, 59,24 kB

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :obecnyurad@velkelovce.sk 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017

 • Výsledky volieb Nitrianskeho samosprávneho kraja 2017 - tu ku stiahnutiu .pdf, 241,75 kB
 • Výsledky volieb Nitrianskeho samosprávneho kraja 2017 v obci Veľké Lovce - tu ku stiahnutiu .pdf, 291,18 kB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

 • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce vo Veľkých Lovciach - tu ku stiahnutiu .pdf, 55,03 kB
 • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach - tu ku stiahnutiu .pdf, 60,7 kB
 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Veľké Lovce - starosta obce - tu ku stiahnutiu .pdf, 49,85 kB
 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Veľké Lovce - obecné zastupiteľstvo - tu ku stiahnutiu .pdf, 58,88 kB

Voľba prezidenta SR

 • Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 430 z 19.12.2013 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky - tu ku stiahnutiu .pdf, 27,06 kB
 • Výsledky hlasovania voličov v obci Veľké Lovce - 15.03.2014 / I. kolo volieb Prezidenta SR - tu ku stiahnutiu .pdf, 55,87 kB
 • Výsledky hlasovania voličov v obce Veľké Lovce - 29.03.2014 / II. kolo volieb Prezidenta SR - tu ku stiahnutiu .pdf, 45,66 kB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

 • Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - tu ku stiahnutiu .pdf, 24,11 kB

Podľa § 14 a § 19 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. a zákona č. 204/2011 Z.z. politické strany a nezávislí kandidáti podávajú kandidátne listiny najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30.septembra 2013 zapisovateľke volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorou je JUDr. Adriana Korcová.


Kontaktné údaje zapisovateľky volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja:
JUDr. Adriana Korcová
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Župné námestie č. 3, 949 01 Nitra
tel.: 035/69 301 20
mobil: 0911 545 787
e-mail: adriana.korcova@unsk.sk

 

 • Zoznam kandidátov na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja - tu ku stiahnutiu .pdf, 75,9 kB
 • Zoznam kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja - tu ku stiahnutiu .pdf, 124,05 kB
 • Výsledky hlasovania voličov v obci Veľké Lovce - tu ku stiahnutiu .pdf, 55,42 kB