Navigácia

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Veľké Lovce oznamuje, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné zasielať na adresu : obecnyurad@velkelovce.sk

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť elektronickou poštou na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 2019

 Vyhásenie volieb do Európskeho parlamentu 2019