Navigácia

Obsah

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Obec Veľké Lovce podľa čl. 89 ods. 2 písm. d, Ústavy SR a  podľa § 20 § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Informácia o podmienkach - právo voliť do orgánov samosprávnych krajov.

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR.

Osoba na organizačnú a technickú prípravu volieb.

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov 1,2.

Menovanie zapisovateľa - NRSR

Zoznam_zareg._kandidatov_predseda.

Zoznam_zareg._kandidatov_zastupitelstvo_4

Uverejnenie výsledkov volieb2022_NSK.

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie možno doručiť elektronickou poštou na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk