Navigácia

Obsah

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie možno doručiť na emailovú adresu: obecnyurad@velkelovce.sk

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Obec Veľké Lovce podľa čl. 89 ods. 2 písm. d, Ústavy SR a § 20 §149  ods. 1 a 2 § 181 ods. 1 a 2  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

 

Informácia o podmienkach - právo voliť do orgánov samosprávy obcí.

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR.

Oznámenie počtu obyvateľov - V.Lovce.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Osoba na organizačnú a technickú prípravu volieb.

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov 1,2.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu- 29.okt. 2022.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby OZ.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022.

Podanie kandidátnej listiny 

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu  najneskôr do 30.augusta.2022 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. 

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu  najneskôr do 30. augusta. 2022 

zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. 

 

 

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22