Navigácia

Obsah

Miestna občianska a preventívna služba v obci Veľké Lovce

Typ: ostatné
Miestna občianska a preventívna služba v obci Veľké Lovce 1 Obec Veľké Lovce záskala nenávratné finančné prostriedky na realizáciu tzv. projektu MOPS.


Miestna občianska a preventívna služba v obci Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce záskala nenávratné finančné prostriedky na realizáciu tzv. projektu MOPS.

Čo je to MOPS? MOPS je skratkou pre Miestnu občiansku a preventívnu službu. Tento projekt je zameraný najmä na zlepšenie verejného poriadku, bezpečnosti a preventívne opatrenia a aktivity zamerané na zníženie protispoločenskej činnosti a zlepšenie spolunažívania. Pracovníci budú tiež nápomocní ostatným inštitúciám ako je napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, polícia a podobne.

Našej obci bol tento projekt schválený a medzi Úradom vlády Slovenskej republiky ako poskytovateľom a obcou Veľké Lovce ako prijímateľom, bola podpísaná zmluva o poskytnutí financií na jeho realizáciu.

V minulosti sa v našej obci realizoval projekt terénnej sociálnej práce a v čase pandémie aj projekt tzv. covid asistentov. Oba projekty mali zmysel a boli prospešnými. Takýmito pomocnými profesiami sa zároveň posilnili personálne kapacity obecného úradu.

Projekt MOPS v našej obci doteraz realizovaný nebol, no dá sa povedať, že je v niektorých oblastiach podobný ako predchádzajúce projekty.

Všetky náklady budú hradené zo zdrojov Európskej únie a obec tak bude mať po dobu 2,5 roka zabezpečené 2 pracovné miesta, ako aj paušálne mesačné výdavky na realizáciu. Na jedno miesto člena MOPS prešla súčasná zamestnankyňa obecného úradu a druhé miesto je obsadené zamestnancom priamo z rómskej komunity, čo je to zároveň aj jednou z podmienok zmluvy a projektu.

V neposlednom rade tak dôjde aj k úspore financií z rozpočtu obce.

 

Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády SR

Program: 401000 – SK – Program Slovensko

Žiadateľ: Obec Veľké Lovce

Názov projektu: Miestna občianska a preventívna služba v obci Veľké Lovce

Kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+

Kód žiadosti o NFP: NFP401406DJA3


Vytvorené: 1. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2024 13:49
Autor: