Obsah

Divadlo na Podvalku

Naše divadlo vzniklo v roku 2011 a v roku 2012 bolo založené ako občianske združenie Na Podvalku.  Naše divadlo zatiaľ odohralo 3 divadelné predstavenia. Všetky doposiaľ odohraté boli z dedinského prostredia.

Predstavenie KUBO

Prvým bolo divadelné predstavenie Jozefa Hollého – Kubo. V predlohe boli pridané obrazy navyše, z televíznej inscenácie Martina Ťapáka z roku 1965. Toto divadlo sme odohrali spoločne s folklórnym súborom „Radosť“ a zároveň malo aj veľký úspech.

kubo

Zoznam predstavení KUBO:

 • 22.1.2012 Veľké Lovce
 • 5.2.2012 Palárikovo
 • 12.2.2012 Čechy
 • 19.2.2012 Dolný Ohaj
 • 4.3.2012 Komjatice
 • 11.3.2012 Radava
 • 24.3.2012 Cabaj-Čápor
 • 31.3.2012 Hul
 • 9.6.2012 Veľké Lovce

 

Fotky z predstavenia vo Veľkých Lovciach (22.1.2012):

123456789

Fotky z predstavenia v Radave (11.3.2012):

12345

S Kubom sme sa prihlásili  na krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých nitrianskeho kraja Na  scénu.

Okresné kolo – boli sme vyhodnotení po predstavení (19.2.2012 v Dolnom Ohaji), na ktorom bola prítomná porota okresného kola. Hneď po predstavení nás oboznámili, že postupujeme, pretože sa im naše predstavenie veľmi páčilo.

Krajské kolo – v tomto kole sa nám nepodarilo zvíťaziť, avšak bol udelený diplom Ľubošovi Zimulovi za herecké stvárnenie postavy Kuba.

123

KRITIKA divadelného predstavenia KUBO v Kozárovciach, zverejnená v časopise regionálneho osvetového strediska Levice - KOCKY (stiahnuť časopis):

„Divadlo na podvalku z Veľkých Loviec je mladým začínajúcim súborom, ktorý si vybral notoricky známu slovenskú klasiku „Kubo“ od Jozefa Hollého. Samotná úprava textu však nebola verná Hollého predstave, pretože inscenátori pridali niekoľko obrazov navyše, ktoré pochádzali z televíznej inscenácie Martina Ťapáka z roku 1965. Inscenácii chýbala i čitateľom v motivickom konaní hlavnej postavy KUBA – má byť komický alebo tragický? Keďže tento súbor ešte nemal skúsenosti s divadelnými prehliadkami a celkovou výstavbou inscenácie, nepoznal ani elementárne dramatické prvky, teda výrazové prostriedky sa stali popisnými  a ilustratívnymi. Pozitívnymi bodmi inscenácie bola živá hudba, ktorá doprevádzala zvyky počas svadby a zvýraznila dojem folklórneho dedinského prostredia. Aj keď scénograficky bolo prostredie limitované príchodmi a odchodmi na scénu, prestavba scény v tichu retardovala dej. Druhým svetlým bodom bol predstaviteľ postavy Kuba: Ľuboš Zimula, ktorého mimický prejav bol najzaujímavejším v inscenácii. Dúfame, že potenciál Divadla na podvalku prinesie o rok opäť niečo tradičné (k čomu sa i hlásia) a inovatívne spracované“

 

Členovia poroty: 
- Mgr. Art. Maroš Krajčovič, doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD., MgA. Ján Fakla, Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., hosť: Mgr. art. Tomáš Tomkuljak a predsedníčka poroty Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

Fotky zo súťaže v Kozárovciach:

1234

Predstavenie STRAŠIDLO

Druhým odohratým predstavením bola divadelná hra Ferka Urbánka – Strašidlo.

strašidlo

Zoznam predstavení STRAŠIDLO:

 • 7.4.2013 Veľké Lovce
 • 13.4.2013 Dolný Ohaj
 • 28.4.2013 Radava
 • 19.5.2013 Vlkas
 • 30.6.2013 Cabaj Čápor

 

Fotky z predstavenia vo Veľkých Lovciach:

12345

Predstavenie ŽENSKÝ ZÁKON

Zatiaľ posledné predstavenie, ktoré sme odohrali bolo divadlo Jozefa Gregora Tajovského – Ženský zákon.

ženský zákon

Zoznam predstavení:

 • 2.2.2014 Veľké Lovce:

 

Fotky z predstavenia vo Veľkých Lovciach (2.2.2014):

123456789