Obsah

Folklórne súbory

Pod MO Matice slovenskej patria FOLKLÓRNE SKUPINY

Folklórna skupina „FIALKA“ pod vedením Evy Oravcovej– detská folklórna skupina.
Folklórna skupina „RADOSŤ“ pod vedením Evy Oravcovej ml.
Folklórna skupina „Lóťanská dolina“ pod vedením Ľudmily Sulanovej.


Činnosť folklóru sa datuje už od roku 1992, čiže v roku 2012 prebehla Prehliadka 20-výročie založenia folklórneho súboru pri MO MS Veľké Lovce.

Detská folklórna skupina FIALKA

Tradícia detského folklóru v obci je dlhoročná, vždy pôsobil spolu s folklórnym súborom dospelých. V roku 2011 bol detský folklórny súbor oddelený od dospelých a dostal meno "FS Fialka". Tento súbor pracuje pod vedením Evy Oravcovej st. a pozostáva z 20 členov rôzneho veku. Hudobný doprovod zabezpečuje podľa potreby harmonikár Martin Sklenár. Fialka vystupuje na všetkých kultúrnych podujatiach v obci. 

 

ROK 2011

V roku 2011 sme sa zúčastnili taktiež vystúpenia vo Vinodole. Pravidelne počas Vianoc pripravujeme vianočný program pre spoluobčanov a vystupujeme na Jasličkovej pobožnosti v kostole.

123

ROK 2012

V roku 2012 okrem tradičných vystúpení na Fašiangy, Stavanie májov, Ctíme si starobu, Deň matiek a Vianočný program sa FS Fialka predstavil svojím pásmom "Vítanie jari" na Šurianskom jarmoku. Pre členov súboru sme zorganizovali zájazd do Bojníc, kde sme navštívili ZOO a Bojnický zámok a taktiež zámok v Topoľčiankach počas Hubertovej jazdy, ktorej sa zúčastnil i pán prezident Ivan Gašparovič a niektorí členovia vlády.

123

ROK 2013

Rok 2013 bol pre členov FS Fialka dosť náročný. Vo februári sme nacvičili pásmo "Podkúvanie", s ktorým sme vystupovali počas Fašiangov. V marci sme na okresnej súťaži detských folklórnych súborov získali bronzové pásmo s programom "Vítanie jari". V apríli Fialka spestrila svojím spevom a tancom stavanie mája v obci. V máji deti pozdravili spevom a tancom svoje mamy na koncerte ku Dňu matiek. 
30. júna na Valnom zhromaždení MS Veľké Lovce sme vystupovali v kultúrnom programe. Keďže v tomto roku sme si všetci pripomenuli výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, pripravili sme v júli vystúpenie Fialky v Bojnej. Navštívili sme archeologické múzeum z obdobia Veľkej Moravy v Bojnej a tiež sme uskutočnili turistický výstup k Drážovskému kostolíku na Skalke. Deti boli ocenené ďakovným listom za svoje vystúpenie v Bojnej. 
13. júla svojím vystúpením pozdravili v Dome ľudového bývania pozvaných hostí, ktorí sa do obce dosťahovali. V auguste sme sa zúčastnili Lóťanských folklórnych slávností pásmom "Na pažiti". V septembri bol FS Fialka pozvaný na II. folklórny festival spevu a tanca do Semerova. Za vystúpenie s pásmom "Na pažiti" bol odmenený ďakovným listom a pohárom II. folklórneho festivalu. 
14. septembra sme prispeli programom na obecných slávnostiach pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Lovce. Deti vystupovali pásmom "Na pažiti" a tiež spolu s FS Radosť v pásme "Svadba". V tomto roku sme ešte vystupovali s vianočným programom.

123456