Obsah

ROK 2013

ROK 2013

Dňa 30. apríla 2013 sme prispeli svojim programom na tradičnom podujatí STAVANIE MÁJOV, ktoré každoročne organizuje Obec Veľké Lovce.
Tento rok sa konala oslava za účasti folklórnych súborov pri MO MS Veľké Lovce v areáli "Centrálnej zóny obce Veľké Lovce" za hojnej účasti občanov.

Rozlúčka

Zaspievaj sláviček na zlomenej ruži,
po čom moje srdce, po čom ono túži.
Po lúkach zelených po mojej rodine, 
po piesňach prekrásnych, po rodnej dedine.
Vy priatelia moji kolo mňa si staňte,
tú pieseň začatú za mňa dospievajte.
Zahlahoľte zvony tou rodnou dolinou
už sa s Vami lúčim idem cestou inou.
Tam v ríši nebeskej Spasiteľ ma čaká,
že som tu mohol žiť, za to vrelá vďaka.

Dňa 02.05.2013 sme sa s hlbokým žiaľom rozlúčili s našim harmonikárom a priateľom Teodorom Némethom, ktorému navždy dotĺklo jeho šľachetné strdce. Folklórny súbor "Lóťanská dolina".

DEŇ OTCOV - 23.06.2013

Dňa 23. 6. 2013 Zš s Mš Veľké Lovce usporiadala oslavu pri príležitosti sviatku " Dňa otcov ",
kde sme prispeli svojim programom. Predsedníčka MO MS Michaela Puková sa v úvode prihovorila našim otcom a starým otcom hodnotným príspevkom. Folklórny súbor "Loťanská dolina" zaspieval pieseň "Na zdravie pripíjame, krásny sviatok slávime...". Veľmi pekný a zábavný program predviedli žiaci základnej a materskej školy Veľké Lovce  ako i hostia z obce. V závere pozdravila "lótskych chuapov" tetka Mara zo Záhoria a FS "Lóťanská dolina" príjemné popoludnie ukončila piesňou "Záhorskú dedzinú chuapci sa túlajú".

ROZLÚČKA S PÁNOM FARÁROM

Dňa 30. 6. 2013 sme spievali dve piesne za doprovodu dvoch harmoník pri svätej omši o 10.00 hod., pri ktorej sa lúčil p.farár  Mons.doc.ThDr. Dušan Argaláš PhD., nakoľko z rozhodnutia nitrianskeho biskupa  od 1. 7. 2013 bol poverený spravovať väčšiu farnosť Bánov.

V závere svätej omše, okrem iných, sme sa za celý kolektív "Lóťanskej doliny" rozlúčili básňou "Lúčenie" z vlastnej tvorby vedúcej súboru . Ako symbol, že náš duchovný otec zostane v našich srdciach, sme odovzdali medové srdcia zdobené ľudovým motívom.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dňa 30. 6. 2013 sa konalo VALNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS vo Veľkých Lovciach v KD o 15.00 hodine. V úvode z príležitosti spomienky na 150-te výročie vzniku Matice slovenskej predviedli svoj program miestne folklórne súbory.

ZLATÉ A STRIEBORNÉ SVADBY 2013

Obec Veľké Lovce usporiadala dňa 27. 7. 2013 podujatie, kde si pripomenuli jubilanti 25-te a 50-te výročie uzatvorenia manželstva.

Folklórny súbor „Lóťanská dolina „a folklórny súbor „Radosť" prispeli kultúrnym programom. Jubilanti po oficiálnej časti, kde boli slávnostne prijatí starostom obce, sa zapísali do pamätnej knihy. „Lóťanská dolina „ v kultúrnom dome  zaspievala pieseň pre jubilantov v závere podujatia. Za účasti rodinných príslušníkov a širokej verejnosti sa jubilanti presunuli do športového areálu, kde folklórne súbory pri MO MS Veľké Lovce predviedli svoje programy.

„Lóťanská dolina" pod vedením vedúcej súboru Ľudmily Sulanovej predviedla folklórne pásmo „ŽATVA „. Na harmonike hrali : Puka Miloš a Igor Németh, na ozembuchu Teodor Németh ml. Žatevné piesne sme doplnili tancom a v hovorenom slove sme predviedli zvyky počas žatvy.

Podujatie po programe folklórnych súborov spríjemnila cimbalová muzika „Ryzlink".

HRUŠOV 2013

Lóťanská dolina reprezentovala svoju obec pásmom "Vo vinici pri vínečku" na pódiu Lesná scéna a na pódiu v obci "Pri Vežičke".
Vo večerných hodinách sme sledovali program na hlavnom amfiteátri.

LÓŤANSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 2013

Na druhom ročníku slávností v Dome ľudového bývania Jozefa Galbavého vo Veľkých Lovciach sme vystúpili programom, ktorý sme predviedli v Hrušove na Hontianskej paráde pod názvom "Vo vinici pri vínečku".

OSLAVY 777. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY OBCE VEĽKÉ LOVCE

Lóťanská dolina prispela na týchto oslavách dvomi vstupmi:
Prvý vstup: "Keď sa zídu Lóťania"
V tomto programe sme zaspievali piesne: "Vínečko biele červené" - akoby sme symbolicky pripili na 777. výročie, ďalej pieseň "Za horami za dolami", kde sa obzor skláňa, na tom mieste je dedina Veľké Lovce zvaná. Tam si vtáča pieseň spieva na konári stromu, tam sa večer pokoj vkráda do každého domu.
Piesne: "Ten Lóťanský kostolíček", "V tej našej dedinke dobre bývať", "Lóťanskí mládenci"
Prednesená bola báseň z vlastnej tvorby vedúcej súboru p. Ľudmily Sulanovej.

Zdravica k výročiu

Mohutným cvalom tátoš času letí si vekmi nad nami
a nieto sily v svete šírom, čo uchopí ho do dlani.

V doline úzkej, zabudnutej, domčeky malé schúlené,
ku svojim vŕškom pritisnuté, chcú prežiť zimy studené.

Menia sa časy s nimi, aj život človeka,
skrásnela si mi, dedinka moja, si potecha nám odveká.

Hľa, sedem liet, sedem desaťročí a sedem storočí, čo objavil Ťa svet,
hoc skromná si a neveliká, nad Teba aj tak krajšej niet.

Nuž, čo Ti mám dnes zaželať pri Tvojom krásnom výročí,
si ako mať, čo deti k sebe túli, slzy sa tisnú do očí.

Buď tu vždy pre nás i pre naše deti, pre pokolenia ďalšie v každý čas.
Nech ten, čo v cudzí svet odišiel, mohol sa vrátiť k Tebe zas.

Druhý vstup: "Araňa a Dežo si zaspomínali ako bolo voľakedy"
Program sme ukončili piesňou "Zahraj cigáň smutnú pieseň"

VIANOCE 2013

Rok 2013 sme zakončili vianočným programom na vystúpení, ktoré obec usporiadala pri príležitosti prijatia 80 a 90 - ročných jubilantov starostom obce.
Na oficiálnej časti sme zaspievali pieseň "Starým rodičom" a v ďalšej časti sme prispeli k príjemnej atmosfére pásmom vianočných piesní a básní.

24.12.2013 sme pred polnočnou svätou omšou a počas omše v kostole spievali vianočné piesne a koledy.Vytvorené: 16. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2018 14:45
Autor: